min

Tags in dit artikel

Nederlanders hebben geen slapeloze nachten ivm de mogelijkheid van een terroristische aanslag in Nederland. Terwijl 40% van de Nederlanders het wel mogelijk acht dat Nederland waarschijnlijk, of zelfs zeer waarschijnlijk, getroffen zal worden door een terroristische aanslag. Het marktonderzoeksbureau Helivieuw uit Breda heeft dit onderzoek in Septemberg 2004 onder ruim 500 personen uitgevoerd.

In die drie grote steden van het land vreest men het meest voor terroristische aanslagen. 61% van de ondervraagden acht een aanslag in Nederland waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk. De mensen uit het Noorden van het land zijn er minder bang voor. 19% van de inwoners is het met deze mening eens.

Toch voelen over het algemeen slechts weinig Nederlanders zich persoonlijk bedreigd door een mogelijke terroristische aanslag. 5% voelt zich persoonlijk bedreigd, 83% voelt zich geheel niet persoonlijk bedreigd. Ook hier zijn weer de noordelingen die zich minder bedreigd voelen, slechts 2%. En in de grote steden is dit 12%. Over het algemeen voelen vrouwen zich meer bedreigd dan mannen.

Het is dus ook niet makkelijk de mogelijke bedreiging in het gedrag terug te vinden. 88% geeft aan zijn of hhaar gedrag niet aan te passen aan een mogenlijke dreiging. 6% let wel wat meer op de vreemde situaties of verdachte personen. In de grote steden let 24% meer op verdachte situaties of personen. En in het noorden is ook hier men het meest zorgenloos, 95% van de ondervraagden zegt zijn gedrag totaal niet aan te passen. Het is voor weinig mensen een reden om minder op drukke plaatsten te komen, of bijvoorbeeld het openbaar vervoer te mijden.

De overheid word niet erg hoog ingeschat, slechts 78% denkt dat de overheid een aanslag niet kan voorkomen. In het zuiden hebben ze iets meer vertrouwen in de mogenlijkheden van de overheid: 29% denkt dat de overheid een aanslag kan voorkomen. In het noorden is slechts 13% het daar mee eens.

Ongeveer de helft van de Nederlanders zou een mogelijke aanslag reden zijn om de Nederlandse soldaten uit Irak terug te trekken. Mannen vinden dat minder dan de vrouwen: 53% van de vrouwen tegen 40% van de mannen. In de drie grote steden is 64% van de mensen van mening dat het voorkomen van aanslagen een reden is om de Nederlandse soldaten uit Irak terug te trekken. De noordelingen zijn daar slechts 26% mee eens.