min

Tags in dit artikel

, , ,

Zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt voor mobiele telefonie lijken verzadigd als het gaat om aantal mobiele bellers en de concurrentie die voornamelijk op prijs plaatsvindt is aanzienlijk. Dit blijkt uit recent onderzoek van Heliview Research in Breda.

De recente SMS prijsoorlog heeft de consumentenmarkt volop in beweging gebracht. De SMS tarieven blijken immers belangrijker bij een overstap naar een andere aanbieder dan bijvoorbeeld een nieuw toestel of ander abonnement. Opvallend is dat vooral Telfort (rapportcijfer 7,8) en T-Mobile klanten (7,2) uitgesproken tevreden zijn over het SMS aanbod van hun provider. In mindere mate is dit het geval bij Orange klanten en KPN gebruikers. Binnen 12 maanden zal 5% van de mobiele bellers in de consumentenmarkt overstappen naar een andere provider. Vooral het switchgedrag onder Orange klanten is hoog (14% van de onderzochte klanten). Waar door lagere prijzen de omzet per klant onder druk komt te staan, is het gebruik van nieuwe mobiele diensten cruciaal voor providers. De laatste kwartalen was een lichte toename te zien in het gebruik van SMS, MMS, e-mail en mobiel internetgebruik. Gezien de tegenzittende economie, zijn de verwachtingen van consumenten om nieuwe mobiele diensten te gaan gebruik in de komende 12 maanden minimaal. De telecom providers zullen zich maximaal moeten inzetten om klanten te behouden, waarbij het imago van de verschillende providers een belangrijke rol speelt. Uit het onderzoek van Heliview blijkt dat juist dit imago behoorlijk uiteenloopt bij de verschillende providers. De vraag is of de consument kiest voor kwaliteit en degelijkheid of juist voor lagere prijzen. Deze vraag bepaalt mede of KPN haar aandeel onder consumenten weet te behouden ten opzichte van de kleinere providers die sterk aan de weg timmeren.

In de zakelijke markt is de concurrentie niet minder hevig. In 2004 stapt in totaal meer dan 7% van de bedrijven over op een andere provider. Hier spelen kosten de meest belangrijke rol, maar duidelijk is dat klanten betere service verwachten van de providers. In 2003 was service in 5% van de gevallen aanleiding om te switchen, in 2004 is dit voor 27% van de bedrijven het motief. Overigens worden KPN en Vodafone nog altijd in een hoge mate overwogen bij switchgedrag. Kansen in de zakelijke markt zijn er vooral voor het mobiel toegankelijk maken van bedrijfsinformatie. Momenteel maakt zo’n 7% van de Nederlandse organisaties gebruik van mobile office toepassingen. Dit zowel op basis van hotspots als via bijvoorbeeld GPRS. Heliview zal op korte termijn de verwachtingen voor UMTS gebruik peilen en presenteren. Hieruit blijkt dan tevens of het nog even zwaar weer blijft in de mobiele telecom markt, of dat verbetering in zicht is.