2min

Tags in dit artikel

, , ,

Nederland moet tempo maken om te voorkomen dat de uitrol van 5G vertraging oploopt. De Europese Commissie vraagt van Nederland, maar ook van Kroatië, om een stappenplan kenbaar te maken rond de inzet van de 700MHz-frequentieband. Die moeten ze vrijmaken om de uitrol van 5G mogelijk te maken.

Dat schrijft de Europese Commissie in een aanmaning gericht aan de Nederlandse en de Kroatische overheid. Lidstaten moesten eigenlijk al eind juni 2018 een stappenplan klaar hebben liggen voor het vrijmaken van de frequentiebanden. Dat blijkt nog niet te zijn gebeurd, waardoor de uitrol van 5G hier mogelijk vertraging oploopt.

Achterstand oplopen

De Europese Commissie vindt het belangrijk dat de 700MHz-frequentieband vrij komt te liggen, zodat de dekking groter is. De frequentie is bovenal nodig voor de uitrol van 5G in buitengebieden, omdat het om een relatief lage frequentie gaat. Daardoor is het potentieel te dekken gebied groter.

De andere frequenties waarop 5G gaat werken, zijn 3,5GHz en 28GHz, maar die zijn hoog en bieden daardoor een kleiner dekkingsgebied. Dat maakt de frequentiebanden minder geschikt voor een groot gebied. Wel bieden deze hoge frequenties een hogere snelheid, waardoor deze extra geschikt is voor 5G. Omdat de Europese Commissie graag wil dat er vanaf 30 juni 2020 een werkend 5G-netwerk in Europa is, moeten landen de nodige frequentiebanden tegen die tijd geveild hebben. Doordat Nederland en Kroatië nog geen stappenplan bekend hebben gemaakt voor de veiling van deze frequenties, zou dit mogelijk vertraging oplopen.

Het Nederlands kabinet wil, zo meldt Tweakers, volgend jaar de frequenties veilen, al is dit nog redelijk ambitieus. Vertraging zou mogelijk zijn, vooral omdat de Europese Commissie nog kijkt naar de mogelijke fusie van T-Mobile en Tele2.