3min

Tags in dit artikel

, , , ,

Het percentage overledenen door kanker en in het algemeen bij mensen die werken in fabrieken die computers en computeronderdelen produceren ligt hoger dan het sterftepercentage onder de gehele bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is in het blad Environmental Health.

Het is niet de eerste keer dat er een onderzoek gedaan is naar het sterftepercentage en de doodsoorzaak van mensen die werken in pc fabrieken, maar het meest recente onderzoek is het meest uitgebreide onderzoek dat tot nog toe is gehouden.

De gegevens zijn gebaseerd op "the IBM Corporate Mortality file", een document waarin computerfabrikant IBM van 1969 tot 2001 heeft bijgehouden welke werknemers wanneer overleden zijn en waaraan ze overleden zijn. Een rechter besliste recentelijk dat IBM deze gegevens moest overhandigen aan aanklagers in een rechtszaak die tegen het bedrijf was aangespannen. De advocaten van de aanklagers overhandigden het document vervolgens aan Dr. Richard W. Clapp die werkzaam is aan de Boston University School of Public Health.

Hij vergeleek de gegevens van 31.941 overleden werknemers van IBM met de algemene sterftegegevens die bijgehouden worden in het Mortality and Population Data System van de University of Pittsburgh. De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd met zogenaamde proportional mortality ratios (PRM). Bij dit systeem staat 100 gelijk aan het algemene sterftecijfer. Een PRM van 200 houdt dus in dat het risico om te sterven twee keer zo hoog is als de algemene kans om te sterven.

Uit de gegevens van IBM blijkt nu dat mannen die werkzaam zijn in de computerfabricatie een PRM van gemiddel 107 hebben en vrouwen een PRM van 115. Het risico om in de computerfabricatie een vorm van kanker op te lopen is echter een stuk hoger. Wat betreft de mannen is er een proportional cancer mortality ratio (PCMR) van 166 voor kanker dat de hersenen en het zenuwstelstel aantast. Nierkanker heeft een PCMR van 162, Melanoom (vorm van huidkanker) een PCMR van 179 en alvleesklierkanker een PCMR van 126.

Bij de vrouwen is het PCMR voor nierkanker 212 en is de PCMR voor kanker in de lymfeklieren. Ook werden er hoge PCM cijfers genoteerd voor ziektes als multiple sclerosis, parkinson en ALS.
Clapp wijt deze hoge cijfers aan het feit dat werknemers in de fabrieken herhaaldelijk blootgesteld worden aan oplosmiddelen en chemicaliën als fotoresist, metalen als arsenicum, nikkel, chromium, electromagnetische velden, ultraviolet licht, radiofrequenties en röntgenstralen.

"We hebben vier verschillende fabrieken in het land vergeleken en de resultaten kwamen overal overeen, wat betreft de verschijnselen van hersenkanker, non-Hodgkin lymfoma en nierkanker onder mensen die werkzaam zijn in de productielijn", aldus Clapp.
Volgens Clapp is het goed mogelijk dat IBM al beter op de hoogte is van de verschillende risico’s aangezien het bedrijf ook kan bepalen om welke functies het gaat en hoelang en waaraan de mensen blootgesteld zijn.
Ondanks de zorgwekkende cijfers is Clapp wel optimistisch: "veel van de kankersoorten zijn in een vroeg stadium te ontdekken, waardoor de ziektes in een vroeg stadium behandeld kunnen worden, zeker wanneer het management van bedrijven op de hoogte is van de risico’s van de verschillende werknemers."