2min

Kwantumtechnologiegroep Qutech en ABN AMRO werken samen om de inzet van kwantumtechnologie voor computers voor te zijn en risico’s voor de beveiliging van banken te voorkomen. Quantum Key Distribution (QKD) moet hierin een hoofdrol gaan spelen, meldt PYMNTS.

Met de toenemende kracht van computers en het gebruik van kwantumtechnologie op de horizon is het niet onwaarschijnlijk dat hedendaagse versleutelingstechnologieën steeds vaker gevaar zullen gaan lopen, meldde TNW eerder dit jaar. ABN AMRO en Qutech willen om die reden Quantum Key Distribution ontwikkelen, een technologie die veilige digitale communicatie waarborgt door middel van “quantum-distributed keys”, encryptiesleutels die voortkomen uit kwantumdistributie.

Deze complexe manier van encryptiesleutels creëren heeft tot gevolg dat het kraken van encryptie door middel van kwantumcomputers niet mogelijk is of vele malen moeilijker wordt, omdat de encryptiesleutel zichzelf verandert op het moment dat er een aanval plaatsvindt. Kort samengevat betekent dit dat het “afluisteren” van een bepaalde encryptiesleutel door de encryptiesleutel zelf opgemerkt wordt, waarna er direct een verandering in de sleutel plaatsvindt. Op die manier wordt kwantumtechnologie dus min of meer beschermd tegen zichzelf.

Technologie uit de toekomst, hedendaags probleem

Kwantumcomputers werden tot enkele jaren geleden nog gezien als toekomstmuziek, maar volgens Dimitri van Esch, projectleider bij ABN Amro, is de ontwikkeling van dit type encryptietechnologie zeker nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. De samenwerking met Qutech, waarin ook vanuit een breder perspectief onderzoek gedaan wordt naar kwantumtechnologie, moet daarom antwoorden geven op vragen die kwantum computing oproept voor de toekomst.

Enerzijds wil ABN AMRO begrijpen hoe non-kwantum-technologieën geschikt kunnen zijn om bescherming te bieden tegen kwantumaanvallen, anderzijds hoe kwantumtechnologie juist zelf een bron van betere beveiliging tegen kwantumaanvallen kan zijn. Daarom werkt ABN AMRO dan ook samen met de TU Delft en TNO onder de naam Qutech. Eind volgend jaar moet de eerste veilige kwantumdataverbindingen gepresenteerd worden.