2min

Tags in dit artikel

, , ,

De Business Software Alliance is niet te spreken over een nieuwe richtlijn die door het Europees parlement is voorgesteld om de sancties tegen het schenden van intellectueel eigendom in landen van de Europese Unie gelijk te trekken.

Het Europees parlement wil dat alle landen in de Europese Unie dezelfde sancties opleggen wanneer er sprake is van schending van intellectueel eigendom. Het heeft daarom een richtlijn opgesteld die landen kunnen hanteren bij strafvervolging. Essentieel punt in die richtlijn is dat piraten en anderen die inbreuk maken op auteursrechten alleen vervolgd kunnen worden als ze aanwijsbaar financieel voordeel met de piraterij behalen.

Dat punt is echter een doorn in het oog van de BSA, het samenwerkingsverband van softwareleveranciers en hardwarepartners tegen illegale software. De alliantie, waarin onder andere Adobe, Apple, Microsoft en Symantec in deelnemen, denkt dat de nieuwe richtlijn een piraterijparadijs van Europa zal maken. "Deze nieuwe richtlijn zal groeperingen die de top van de digitale piraterij vormen beschermen. Zij houden zich voor de lol of uit rebellie bezig met piraterij en niet uit winstbejag", aldus Francisco Mingorance, Director Public Policy van BSA Europa.

De afgelopen jaren heeft de BSA zich juist beziggehouden met internetpiraterij waarbij er geen sprake was van winstbejag. Een voorbeeld daarvan is Operation Buccaneer, waar de betreffende groep internetpiraten verantwoordelijk was voor het illegaal verspreiden van beschermd materiaal ter waarde van miljoenen euro’s. De BSA is van mening dat legale privé-activiteiten, zoals het kopiëren voor privégebruik en formaatwijzigingen in eigen huis, niet strafbaar moeten worden, maar is van mening dat de nieuwe richtlijn een verkeerd politiek signaal uitzendt.

De richtlijn zou volgens de alliantie ook haaks staan op de inspanningen die Europese landen momenteel ondernemen om de markttoegang tot opkomende markten als China te verbeteren. De BSA is dan ook van mening dat Europa zich het niet kan veroorloven om met twee maten te meten en de drempels voor piraterij te verlagen, terwijl ze andere landen met veel piraterij vragen strenger op te treden.
Het is overigens nog niet zeker dat de richtlijn ook daadwerkelijk toegepast gaat worden, hij moet eerst nog goedgekeurd worden door Europese Commissie en de Europese ministerraad.