Nederlandse medewerkers die door de coronacrisis vaker en langer thuiswerken, willen graag dat hun werkgever bijdraagt aan een goed thuisnetwerk. Deze bijdrage kan financieel zijn, maar bijvoorbeeld ook door het ‘uitlenen’ van een goed netwerksysteem. Dit blijkt uit onderzoek door Multiscope in opdracht van netwerkspecialist Netgear.

Uit het onderzoek onder ruim 1.100 Nederlandse thuiswerkers over de ervaringen van thuiswerken tijdens de coronacrisis blijkt dat werkgevers en werknemers zich inmiddels goed aan deze situatie hebben aangepast. Het inrichten van een goede en veilige thuiswerkplek loopt op rolletjes.

Nodige investeringen

Wel geven de respondenten aan, zowel van de kant van de werkgever als werknemers, dat het aanpassen aan deze nieuwe situatie nog wat nodige investeringen met zich meebrengen. In de afgelopen periode bracht een kwart van de thuiswerkers al apparatuur van kantoor naar huis, zoals een beeldscherm.

Bijna evenveel thuiswerkers geven aan voor het inrichten van de thuiswerkplek, zoals het verbeteren van de internetverbinding, graag financiële ondersteuning van de werkgever te krijgen. Uit het onderzoek van Netgear blijkt dat slechts 9 procent van de ondervraagde werknemers aangaf een dergelijke financiële vergoeding te ontvangen.

Goede datasecurity

Verder constateert het onderzoek dat werkgevers en werknemers goed bezig zijn geweest met aandacht voor de bescherming van bedrijfsgegevens. Thuiswerkers pakken dit goed op, volgens Netgear. Zo werkt de helft van de thuiswerkers volgens een protocol om gevoelige bedrijfsdata te beschermen. Verder werkt 44 procent van de ondervraagde thuiswerkers met VPN-verbindingen en ruim 80 procent gebruikt de werklaptop uitsluitend voor het werk en niet voor privédoeleinden.

Netgear adviseert bedrijven vooral bij hun werknemers goed te informeren naar de thuiswerksituatie, de aanpassingen die ze (hebben) moeten doen en of zij hen daarbij kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met de aanschaf van een beter netwerksysteem. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld onderzoeken of het rendabel is om bepaalde producten, zoals wifi-routers, modems of access points, aan te schaffen en aan werknemers uit te lenen. Eigenlijk zoals nu ook zakelijke laptops en smartphones aan werknemers ter beschikking worden gesteld.

Tip: Netgear Orbi Pro; De kracht van access points, zonder netwerkkabels