3min

De huidige COVID-19-crisis hakt er bij veel medewerkers mentaal in. Voor het oplossen van mentale gezondheidsproblemen gebruiken zij liever intelligente toepassingen als robots, dan dat zij met hun managers gaan praten. Dit blijkt uit recent onderzoek van cloud- en techgigant Oracle.

Uit het wereldwijde onderzoek blijkt dat de huidige pandemie werknemers veel stress bezorgt. Een zeer groot gedeelte geeft aan last te hebben van meer stress en angst op het werk. Daarnaast hebben ze last van een gebrek aan evenwicht tussen werk en privé, burn-out, depressie door gebrek aan sociaal contact en gevoelens van eenzaamheid. Al deze klachten komen bovenop bestaande werkgerelateerde psychische klachten als prestatiedruk, routinewerk en het kunnen omgaan met onbeheersbare werkdruk.

Verdere problemen

Daarnaast geeft een groot aantal respondenten aan dat de COVID-19-pandemie veel gevolgen heeft voor hun privéleven en de mentale gezondheidsproblemen het leven thuis beïnvloeden. Werknemers hebben onder meer slaaptekort, een slechte fysieke gezondheid, minder geluk thuis, familierelaties die onder de situatie lijden en voelen zich geïsoleerd van vrienden. Ook wordt er nog steeds veel overgewerkt.

De enige voordelen die werknemers nu ervaren, zijn dat door vaker thuiswerken ze meer tijd hebben om met hun gezin door te brengen, te slapen en echt productief te zijn door werk af te krijgen.

AI helpt bij het oplossen van problemen

Opvallend is dat Oracle constateert dat medewerkers over hun mentale problemen door de huidige pandemie niet graag met hun managers willen praten. Zij zien juist technologie -in het bijzonder AI-oplossingen – als een geschikte oplossing om hun mentale gezondheid op het werk aan te kaarten. Het bespreken van deze problemen met hun managers is veel minder populair. De meeste respondenten staan daarom open voor een robot als therapeut op de werkvloer.

De redenen waarom AI of robots aantrekkelijk wordt gevonden voor het bespreken van de mentale gezondheid zijn veelledig. De belangrijkste voordelen van deze technologie zijn onder meer het verstrekken van de informatie die nodig is om effectiever te werken, het automatiseren van bepaalde taken, het verminderen van de werkdruk om burn-out te voorkomen en het verminderen van stress door te helpen bij het prioriteren van taken.

De inzet van AI helpt ook de werkweek te verkorten en langere vakanties te nemen. Ook geven de werknemers aan dat AI-technologie de productiviteit, de arbeidstevredenheid en het algemene welzijn verhoogt.

Nadelen van AI en robots

Werknemers die liever met mensen over hun werkgerelateerde psychische problemen praten, vinden dat AI en robots ook nadelen brengen. Ze vinden dat robots geen oordeel hebben, als onbevooroordeelde uitlaatklep dienen om problemen te uiten en te snel antwoorden op gezondheidsgerelateerde vragen.

Werkgevers moeten meer doen

Verder constateert het onderzoek dat medewerkers echt willen dat hun werkgevers meer doen om hun mentale gezondheid te beschermen, ondanks dat nu al meer ondersteuning wordt geboden vanwege de COVID-19-crisis.

Vooral moeten bedrijven hun medewerkers de juiste technologie leveren om hun mentale gezondheid op peil te houden. Bijvoorbeeld door toegang tot gezondheidszorg via selfservice (36 procent), on demand counselingsdiensten, proactieve gezondheidsmonitoringtools, toegang tot wellness- of meditatie-apps en chatbots om gezondheid gerelateerde vragen te beantwoorden.

Doen zij dit niet, dan verwachten de meeste ondervraagde werknemers dat de toegenomen stress en angst hun productiviteit op de werkplek doet dalen. Ook zal dit gaan leiden tot een toename van slechte besluitvorming, zo besluit het onderzoek van Oracle.

Tip: Oracle gaat nieuwe standaard zetten voor public cloud security