Kennisinstituut TNO heeft een hub opgericht voor het coördineren van alle Nederlandse initiatieven voor de Europese supercloudomgeving Gaia-X. TNO wordt hierbij ondersteund door het publiek-private overlegplatform ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

De Nederlandse hub voor het Europese Gaia-X-project stelt zich tot doel invulling te geven aan hoe de Europese data- en cloudinfrastructuur er vanuit Nederlands oogpunt uit moet komen te zien. Bovendien moet de hub ervoor zorgen dat de Nederlandse ideeën hierover in de diverse Europese overleggen voor het voetlicht worden gebracht. Op deze manier laat Nederland zien dat het aan het initiatief meedoet en op Europees niveau meepraat over de regels en afspraken rondom cloudinfrastructuur en dataopslag.

Overige activiteiten hub

Naast het coördineren van alle Nederlandse wensen en ideeën voor Gaia-X, gaan partijen en belangenverenigingen in de hub kennis uitwisselen en use cases opzetten. Deze use cases moeten het voor verschillende sectoren duidelijk maken hoe bijvoorbeeld data slimmer kan worden ingezet en welke mogelijkheden een Europese cloudinfrastructuur en dataopslag hen hiervoor biedt.

Gaia-X-project

Gaia-X is in het leven geroepen om cloud- en edgediensten van aanbieders in Europa te verenigen in een data-infrastructuur met gemeenschappelijke regels, normen en technologieën. Het doel hiervan is het behoud van soevereiniteit over data voor de EU, de afzonderlijke lidstaten, overheden, bedrijven en burgers. Het initiatief is gestart met elf Duitse en elf Franse partijen, inmiddels heeft Gaia-X nu meer dan 250 Europese en internationale organisaties als lid die samen bedenken hoe die Europese infrastructuur eruit moet gaan zien

Inmiddels doen al veel Nederlandse IT-organisaties en bedrijven aan het Europese Gaia-X-project mee. Dit zijn onder meer de Data Sharing Coalition, Online Trust Coalition, Brainport Industry, Cloud Infrastructure Coalition (CiC), de Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, de Nederlandse AI Coalitie, Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), TNO, NEN en Philips.

Tip: Techzine Techtalks: Wat is de status van Europese big tech?