2min

Tags in dit artikel

, ,

De regering van het Verenigd Koninkrijk is nog niet akkoord met de overname van de chipmaker Newport Wafer door Nexperia. Nexperia is een bedrijf uit Nijmegen dat onder het Chinese Wingtech valt. Premier Boris Johnson heeft aangegeven dat het de overname wil onderzoeken.

“We gaan ernaar kijken. Ik heb bij de Nationale Veiligheidsadviseur gevraagd om een beoordeling van de situatie. Er moet volgens Johnson eerst worden gekeken of de technologie die Newport Wafer ontwikkelt ook daadwerkelijk intellectueel eigendom is van waarde en of er echt een belang is voor China. Ook is het de vraag of de veiligheid mogelijk in het geding is, mocht deze overname doorgang vinden.

Nexperia

Vorige week maakte Nexperia bekend dat het Newport Wafer wilde kopen, maar uiteraard moeten daar eerst autoriteiten hun zegje over doen. Het Financieele Dagblad schrijft dat er onder andere bij het hoofd van de China Research Group van de Britse regering verbazing was over het feit dat de overname niet onder de loep werd genomen in het kader van de National Security and Investment Act. Het is namelijk precies waar die Act voor in het leven is geroepen: de bescherming van Britse techbedrijven tegen buitenlandse overnames, zeker als deze een risico vormen voor economische of nationale veiligheid.

Nexperia behoort tot het Chinese Wintech sinds 2018. Wintech schijnt hevig te zijn gesponsord door mensen uit de Chinese overheid, wat menig persoon huiverig maakt voor het bedrijf. Bovendien is Newport Wafer zeer gewild: het maakt chips voor de automotive industrie. Daar is op dit moment een enorm tekort aan. Daarnaast maakt het bedrijf ook chips die kunnen werken met 5G, het nieuwe mobiele netwerk voor data. 

Newport Wafer

Newport Wafer komt uit Wales en krijgt een nieuwe naam gekregen. Het heet nu Nexperia Newport. Nexperia wil de overname doorzetten omdat het wil groeien, maar vooral wil het de productiecapaciteit uitbreiden. Het bedrijf in Wales kan meer dan 35.000 200 mm wafer-productieprocessen starten op maandbasis en voor meerdere chiptechnologieën. Daar kunnen dan verschillende chipsets mee worden geproduceerd, namelijk CMOS, analoog en compound.