2min

De ACM verzoekt de Europese Commissie om de regulering van KPN’s kopernetwerk voor hoog betrouwbare internetdiensten stop te zetten. Stemt de Europese Commissie in, dan is KPN niet langer verplicht om haar kopernetwerk te delen met andere providers die dergelijke diensten verlenen.

De term ‘hoogwaardige wholesaletoegang’ (HWT) werd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gedoopt om bepaalde segmenten van de netwerkmarkt te kunnen onderscheiden en reguleren. Onder HWT verstaat de ACM “diensten met een hoge mate van beschikbaarheid, en een hogere prijs dan de diensten die bijvoorbeeld consumenten afnemen.” Volgens de ACM telde Nederland in Q2 2020 110.650 HWT-verbindingen.

KPN werd in 2012 door de ACM verplicht om haar kopernetwerk voor de dienstverlening van HWT open te stellen aan andere bedrijven. Het marktaandeel van KPN werd toentertijd te groot geacht om van een eerlijke markt te kunnen spreken. Onlangs startte de ACM een nieuw onderzoek naar het aandeel van KPN’s kopernetwerk voor de dienstverlening van HWT. Nu concludeert de autoriteit dat er onvoldoende aanleiding is om de organisatie te verplichten om het netwerk open te stellen voor andere dienstverleners.

Op 18 november diende de ACM een verzoek voor het stopzetten van dergelijke regulering in bij de Europese Commissie. Brussel bepaalt – en heeft een maand om op het verzoek te reageren. Stemt de Europese Commissie in, dan is KPN niet langer verplicht om haar netwerk open te stellen aan andere HWT dienstverleners.

Eén onderwerp staat in de onderbouwing van ACM’s advies centraal: koper. KPN beweegt naar glasvezel. De ACM verwacht dat 65 procent van alle HWT-verbindingen vanaf eind 2023 uit glasvezel bestaan. KPN’s kopernetwerk krimpt, het aandeel van niet-KPN-netwerken vergroot, wat regulering overbodig zou maken.

De impact van de beslissing

Stel dat de Europese Commissie instemt. Dat betekent voor de HWT-klanten van T-Mobile en andere dienstverleners die KPN’s kopernetwerk gebruiken eigenlijk heel weinig. De regulering van KPN’s volledige kopernetwerk – dus allesbehalve HWT-diensten – werd in 2020 stopgezet. Direct na het besluit zette KPN de bestaande overeenkomsten met dienstverleners die gebruikmaakten van het netwerk voort. Zelfs wanneer de Europese Commissie besluit dat KPN haar kopernetwerk voor de HWT-diensten van anderen mag onttrekken, zorgen de in 2020-gemaakte afspraken ervoor dat HWT-dienstverleners voorlopig toegang tot KPN’s kopernetwerk behouden.

Tip: Rechter geeft T-Mobile ongelijk – KPN mag het kopernetwerk afkappen