De Open Infrastructure Foundation brengt met versie 6.0 van StarlingX veel nieuwe functionaliteit naar het platform.

Versie 6.0 van het platform richt zich op security, geoptimaliseerde automatiseringsmogelijkheden en implementatiefunctionaliteit. Zo heeft het besturingssysteem een upgrade naar de Linux 5.10-kernel gekregen. Deze versie ondersteunt user space tooling voor het configureren van de routing en forwarding interfaces.

Op het gebied van veiligheid biedt de update een vereenvoudigd beheer van certificaten, zoals het automatisch vernieuwen van certificaten via de cert-manager en het updaten van Kubernetes Root CA op werkende systemen. Daarnaast wordt het Linux Auditing System ondersteund. Dit moet beheerders helpen met het volgen van security events op basis van vooraf geconfigureerde audit-regels. De events worden vervolgens in een log file geregistreerd en kunnen helpen bij het ontdekken van misbruik of niet toegestane activiteiten. Ook geeft StarlingX 6.0 nu alerts voor aflopende en verlopen certificaten.

Beheermogelijkheden van subclouds

Voor betere uitrolmogelijkheden en herconfiguraties, biedt versie 6.0 veel mogelijkheden voor het beheer van zogenoemde subclouds. Denk daarbij aan het migreren van de ene naar de andere subcloud, zonder een herinstallatie. Ook in een disaster recovery-scenario kunnen beheerders nu subclouds van het ene gedistribueerde cloudsysteem naar het andere verplaatsten terwijl de huidige system controller opnieuw wordt geïnstalleerd.

Versie 6.0 van StarlingX is nu beschikbaar.