Een Limburgs gezin is bijna 2.000 euro aan KPN verschuldigd na een verloren rechtszaak over een 5G-mast nabij zijn woning. De rechter oordeelde dat KPN het recht heeft om de mast te bouwen. Daar wegen zorgen over gezondheidsrisico’s niet tegenop.

Het aantal 5G-masten groeit hard. Op dit moment telt Nederland meer dan 50.000 5G-stations. KPN bouwt regelmatig nieuwe masten. De provider is afhankelijk van gemeentelijke vergunningen. Het Nationaal Antennebeleid bepaalt dat gemeenten beslissen over de aanleg van vrijstaande masten.

Onlangs kreeg KPN groen licht voor de aanleg van een mast in een Limburgse gemeente. Het plan raakte in opspraak nadat de provider door enkele inwoners voor de rechter werd gedaagd. De inwoners, waarschijnlijk een gezin, wonen nabij de bouwlocatie van de mast. Volgens de inwoners zal de mast gezondheidsrisico’s opleveren, het uitzicht verpesten en geluidsoverlast veroorzaken.

Gisteren wees de Rechtbank Limburg het vonnis af. Dit betekent dat KPN het recht heeft om de mast te bouwen. De inwoners worden verplicht om de proceskosten van 1.692 euro te vergoeden.

Voor en tegen 5G

Het oordeel mag geen verassing heten. De gemeente heeft de vergunning reeds verleend. Vanaf dat moment staat een provider sterk in de schoenen. Volgens de rechter zijn potentiële veiligheidsrisico’s onvoldoende om de gemeentelijke vergunning in te trekken.

De rechter verwees naar het ‘Kernadvies van de Commissie Elektromagnetische velden’, een samenvatting van het onderzoek naar de invloed van maststraling op kanker en andere ziekten. De wetenschap kan nog geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

Een lopend onderzoek van de World Health Organization biedt binnenkort meer duidelijkheid, maar de resultaten nog niet bekend. Tot die tijd ziet de Gezondheidsraad geen samenhang tussen blootstelling aan straling en ziekten. Daar sloot de rechter zich bij aan.

Naast gezondheidsrisico’s noemden de inwoners geluidsoverlast en een invloed op de omgevingsvisie. Het probleem is dat de inwoners wonen in de omgeving van een gemeentelijk bestemmingsplan. Locaties binnen het bestemmingsplan worden actief gebruikt voor zendmasten. Dat hadden de inwoners tijdens het kopen van hun woning kunnen weten.

Tip: Nederlandse 5G is traag, maar niet voor lang