2min

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft KPN op de vingers getikt vanwege te hoge kosten voor het porteren van zakelijke telefoonnummers. De telecomoperator moet hiervoor nieuwe tarieven vragen, in lijn met de werkelijke kosten.

Wanneer abonnees naar een andere telecomaanbieder willen overstappen én hun telefoonnummer willen behouden, moeten porteringskosten worden betaald. De kosten worden verrekend met de nieuwe telecomaanbieder. De porteringskosten mogen van de telecomtoezichthouder alleen ‘kosten oriënterend’ zijn.

De toezichthouder onderzocht de porteringskosten van zakelijk nummers als 0800 en 0909 door KPN vanaf 2021. Voor het porteren van deze nummers naar andere telecomaanbieders vroeg KPN 0,78 euro per nummer of 26,30 euro per nummerblok. De kosten zijn gebaseerd op arbeids- en IT-kosten.

Tarieven niet gecorrigeerd

Uit het onderzoek van de ACM blijkt nu dat de tarieven van KPN in het afgelopen jaar voor deze porteringskosten hoger lagen, dan dat ze daadwerkelijk kostten. Volgens de toezichthouder zijn de berekende tarieven helemaal niet ‘kosten georiënteerd’. De telecomoperator heeft vooral de kosten voor arbeidstijd flink naar boven bijgesteld. Dit ondanks een eerder uitgevoerde correctie van deze kosten die onder de gemiddelde tarieven van de ACM uitkwamen.

De werkelijke arbeids- en ICT-kosten, zo berekende de toezichthouder, waren 0,53 euro per nummer of 25,58 euro per nummerblok. In 2021 heeft de telecomoperator dus porteringskosten berekend zonder de correctie. Volgens de toezichthouder is dit niet ‘kosten oriënterend’. Te meer dat het constateert dat KPN niet alle opgevoerde handelingen (volledig) aan de kosten kon toerekenen.

Besluit ACM

In zijn besluit bepaalt de ACM nu dat KPN geen boete krijgt voor deze foutieve berekeningen van de porteringskosten van de genoemde zakelijke nummers, maar dat het verplicht nieuwe juiste tarieven moet gaan rekenen. De telecomoperator zelf heeft aangekondigd tegen de beslissing van de telecomtoezichthouder in beroep te gaan.

Tip: ACM wil toegang tot vaste netwerk van KPN opnieuw reguleren