min

Tags in dit artikel

, ,

XFX is op dit moment een partner van NVIDIA, maar het bedrijf heeft laten doorschemeren dat het zich ook bezig wil gaan houden met producten uit het ATI-kamp. XFX blijft echter wel gewoon een partner van NVIDIA, maar het is de vraag hoe sterk deze band zal blijven.

Volgens gegevens die afkomstig zijn van de website Fudzilla zou XFX met ingang van het nieuwe jaar een partner worden van ATI.

De laatste tijd vinden er meer wisselingen plaats wat betreft partners van de beide producenten, ATI en NVIDIA. In de afgelopen maanden zijn er al een aantal partners van NVIDIA naar ATI overgestapt en XFX gaat dit marktgedrag dus ook volgen. Dat betekent dat NVIDIA alleen EVGA nog heeft als "sterke" exclusieve partner van NVIDIA.

Volgens de bedrijven maakt men de overstap naar ATI vanwege verschillende redenen. De lage winstmarges is één zo’n reden volgens de bedrijven, want ATI heeft met hulp van de 4xxx-serie "klappen" uitgedeeld aan NVIDIA. Dit resulteerde in mensen die ontslagen werden en winstmarges die lager uitvielen. Tevens wordt de financiële crisis die op dit moment heerst als reden genoemd.