2min

Telecomtoezichthouder BIPT heeft de Belgische operator Telenet een boete van 190.000 euro opgelegd vanwege onzorgvuldig handelen rondom stormschade bij een belangrijk datacenter. Ook bleek de beveiliging niet in orde.

Volgens de toezichthouder heeft Telenet zich niet als een goede huisvader gedragen bij de beveiliging van een zeer belangrijk datacenter, zo bericht de Gazet van Antwerpen. Het datacenter dat als knooppunt het internetverkeer voor heel Vlaanderen zou regelen en dus kritieke infrastructuur vertegenwoordigde, had tijdens de storm Eunice schade opgelopen. Het zou daarbij gaan om een tent die de infrastructuur moest beschermen en Telenet nam niet op tijd maatregelen toen die dreigde weg te vliegen en het datacenter dreigde lam te leggen.

Bovendien bleek dat, toen BIPT een controlebezoek aflegde naar aanleiding van dit incident, de beveiliging veel te wensen overliet. Personen konden het gebouw zonder maatregelen gewoon inlopen. Hierdoor stond het Vlaamse internetverkeer natuurlijk bloot aan grote gevaren.

Motivatie

In zijn motivatie bij de megaboete geeft de Belgische telecomtoezichthouder aan dat een administratieve boete aan Telenet gerechtvaardigd was vanwege de mogelijke impact van een incident op de goede werking van zijn netwerk en zodoende voor de belangen van de eindgebruikers.

Voorbeeld voor andere operators

BIPT wil met de megaboete duidelijk een voorbeeld stellen aan andere operators. Deze moeten zich goed aan de in de Belgische Telecomwet vastgelegde eisen houden, vooral als het gaat om kritische infrastructuur. Bovendien wil de toezichthouder aangeven dat operators niet wegkomen zonder sancties als ze alleen maatregelen nemen na een berisping.

Tip: Belgische 5G-veiling levert 1,4 miljard euro op