2min

Bedrijven in de maakindustrie missen de kans op meer winst door niet genoeg te digitaliseren. Dat wijst onderzoek uit van IDC InfoBrief, dat daarbij gesponsord is door IFS.

Hoofdzakelijk zijn fabrikanten bezig met de aanpak van terugkerende problemen. Het onderzoek werd gedaan onder bedrijven in zowel Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Onder de 160 geënqueteerde beslissers in de maakindustrie is er een topdrie te herkennen als het gaat om obstakels voor groei en winst. Allereerst de toenemende kosten van arbeid (61 procent), hogere prijzen voor grondstoffen (42 procent) en problemen in de bevoorradingsketen (eveneens 42 procent). Deze krijgen volgens IFS te veel prioriteit ten opzichte van het aanpassen van verdienmodellen richting digitalisering.

Op de planning

53 procent van de ondervraagden stelt dat digitale initiatieven voor kernactiviteiten nog op de strategische roadmap staan. IFS noemt dit bemoedigend, maar deze terminologie is zeker breed te noemen. Hoe dan ook blijkt uit het onderzoek dat een succesvolle overgang naar digitale middelen leidt tot een gemiddelde winsttoename van 40 procent. Men verwijst naar een ‘geoptimaliseerd’ niveau van deze transitie als criterium voor een dergelijk indrukwekkend cijfer.

Een grote uitdaging ligt nog op het gebied van overtuigingskracht. Daar waar digitalisering klaarblijkelijk voor goede papieren op termijn zorgt, twijfelt 62 procent van de geënquêteerden over het rendement op investeringen. Wat dit aspect betreft luidt IFS de noodklok: de maakindustrie lijkt hier echt een kans te missen op lucratieve cijfers.

IFS raadt aan om fabrikanten achterna te gaan die nieuwe ecosystemen aanspreken (28 procent), nieuwe omzetstromen genereren (26 procent) en nieuwe markten ontdekken (25 procent) om een competitief voordeel te creëren op de concurrentie. Werk aan de winkel dus.

Global Industry Director bij IFS Maggie Slowik ziet kansen ondanks de uitdagingen. “Hoe meer digitale initiatieven ROI (return on investment) genereren, hoe makkelijker het wordt voor organisaties om te pleiten voor meer digitale investeringen. Deze moeten mogelijk gemaakt worden door schaalbare, cloud-gebaseerde IT-oplossingen om omzetgroei en winsttoename in de toekomst te garanderen.”

Lees ook: Het hart van IFS klopt in Sri Lanka