Kabinet komt met plan om techsector te bemoedigen

Kabinet komt met plan om techsector te bemoedigen

Het kabinet wil meer financiering en marktkapitaal vrij maken voor de techsector. Het heeft een aantal ambities uitgesproken die vorm moeten geven aan de promotie van tech in Nederland de komende jaren.

Begin dit jaar luidde belangenorganisatie Techleap de noodklok. Nederlandse startups zouden het regelmatig afleggen tegen buitenlandse concurrentie. Het grote geld werd elders geïnvesteerd en zorgde voor een grote halvering in 2022 ten opzichte van het jaar ervoor: slechts 260.000 euro werd ontvangen per startup.

Deep tech

Minister Adriaansens geeft een toelichting op de pagina van de Rijksoverheid. “De fundering voor een ambitieus start-up- en scale-upbeleid hebben we de afgelopen jaren gelegd. We willen onze innovatiekracht nu nog beter benutten. Dat doen we als kabinet zelf door direct honderden miljoenen euro’s gericht te investeren in tech via het Deep Tech Fonds, Dutch Future Fund en indirect via Nationaal Groeifonds-projecten. En nu is ook hét moment om samen met private partijen de kabinetsinzet te versterken vooral waar het gaat om marktkapitaal, doorgroei naar scale-ups en deep tech. We moeten samen meer gaan investeren.”

Concreet heeft het kabinet 38 miljoen euro vrijgemaakt om de bestaande regeling Vroege fase financiering voort te zetten. Daarbij wil men de nadruk leggen op ‘deep tech’, oftewel kennisintensieve technologie. Hiervan zouden er al 1.400 in Nederland zijn, een significant deel van de 10.000 in totaal.

Het kabinet laat weten dat Nederland volgens de Genome Ranking uit 2022 op plek 14 staat in de wereldwijde ranglijst voor startup-klimaten.

Een ander speerpunt is het aantrekken van talent. Met name op het gebied van energie, biotech, circulariteit, quantum en fotonica wil het stappen zetten.

Techleap

Ook tech-aanjager Techleap mag door, hoewel we recent berichtten dat het een veel kleiner budget kreeg. Techleap geeft middels een persbericht aan dat het tevreden is over “een meer samenhangend” beleid. Special Envoy van Techleap Constantijn van Oranje is trots op alle betrokkenen, maar geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is. “Er is al veel bereikt, maar ontwikkelingen elders gaan nog harder en om mondiaal toonaangevend te worden moet er nu doorgepakt worden op de genoemde beleidsambities en de invoering van de noodzakelijke regelingen.”

Hij vervolgt: “Het is belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier prioriteit aan geeft en het startupbeleid beter integreert in een meer strategisch en ambitieus nationaal tech- en innovatiebeleid. We zijn blij dat het kabinet, op voordracht van minister Micky Adriaansens, heeft besloten om Techleap.nl nog drie jaar te continueren. De uitdaging gaan we graag met hen aan, samen en ieder vanuit eigen kracht. We zien dan ook uit naar de hernieuwde samenwerking om de voedingsbodem voor Nederlandse techondernemers nog beter te maken.”