2min

Het Nederlandse samenwerkingsverband Future Network Services (FNS) heeft een subsidie van 61 miljoen euro ontvangen. Dit voor het starten van een traject voor ontwikkelen van mobiele 6G-technologie in Nederland.

De 61 miljoen euro is een eerste bedrag dat het FNS-consortium ontvangt. Voor het ontwikkelen van een nationale mobiele 6G-tecnologie en -infrastructuur ontvangt het samenwerkingsverband van telecombedrijven, universiteiten en kennisinstituten een totaal bedrag van 203 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds.

Doel van deze laatste subsidie is dat het FNS de voortrekkersrol neemt in het ontwikkelen van een Nederlands 6G-ecosysteem in de periode 2024-2030. De 61 miljoen euro wordt gebruikt om vanaf deze maand te starten met de eerste fase en het indienen van een voorstel voor de tweede fase.

De eerste fase moet op 1 januari 2024 van start gaan. Na een evaluatie in 2026 en het goedkeuren van het voorstel voor de tweede fase, komen de overige 142 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds beschikbaar.

Ontwikkeling 6G-technologie

De FNS gaat voor Nederland de komst van de nieuwste generatie mobiele (6G) netwerken realiseren. Met deze netwerken kan tot honderd keer meer data worden verstuurd dan met 5G met minder latency. Daarnaast kan de capaciteit van 6G meer mobiele devices aan dan nu het geval is met 5G.

De nieuwste mobiele 6G-technologie combineert innovatieve netwerktechnologie en slimme processors met onder meer fotonica. Nederland heeft veel kennis op deze gebieden, zodat het een voortrekkersrol kan spelen in de realisatie en het benutten van de nieuwe mobiele technologie.

Deelnemende instellingen en bedrijven

Het FNS-consortium bundelt hiervoor de kennis en ervaring van zowel publieke als private partijen. De deelnemende partijen zijn onder meer de technische universiteiten Twente, Delft, het ministerie van EZK, kennisinstellingen als SURF en TNO, de operators KPN en Odido, netwerkleveranciers Ericsson en Nokia en chipfabrikanten NXP en ASML.

Lees ook: Kabinet wil 230 miljoen euro investeren in 6G en chipindustrie