Nederland stopt 70 miljoen euro in cloudprojecten

Nederland stopt 70 miljoen euro in cloudprojecten

De Europese Commissie heeft in het kader van zijn Important Project of Common European Interest (IPCEI)-programma’s onlangs de Nederlandse overheidsfinanciering voor 13 Nederlandse initiatieven goedgekeurd. De Nederlandse regering steekt straks 70 miljoen euro in deze initiatieven.

De EU heeft onlangs de nationale overheidsfinanciering van 13 Nederlandse initiatieven goedgekeurd. Deze investeringen vallen onder het zogenoemde PCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS)-programma.

Binnen dit programma gaan ongeveer 100 bedrijven en kennisinstellingen uit 12 EU-landen samenwerken. Men doet dit op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve data en cloudoplossingen voor (industriële) bedrijven, maar ook op terreinen als waterstof en processors.

70 miljoen euro Nederlandse overheid

De financiering van het programma vindt deels plaats via de 12 lidstaten, maar ook door volop private investeringen vanuit betrokken ondernemingen en kennisinstellingen. In totaal heeft het IPCEI CIS-programma een bedrag van 4 miljard euro aan publiek-privaat investeringsgeld tot de beschikking.

De Nederlandse overheid, vanuit het Ministerie van EZK, wil 70 miljoen euro aan dit programma bijdragen. Nu de EU de goedkeuring aan de Nederlandse programma’s heeft gegeven, kan de uitwerking hiervan voor de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen plaatsvinden.

Nederlandse initiatieven

De goedgekeurde Nederlandse initiatieven op dit gebied richten zich onder meer op nieuwe datagestuurde bedrijfsmodellen. Denk aan het benutten van digitaal verbonden machines, sensoren en andere bedrijfsprocessen in de industrie of het IIoT.

Daarnaast richten Nederlandse ondernemers en onderzoekers, waaronder Leaseweb Global, TNO, AMS-IX en Asperitas richten zich met hun innovaties ook op aspecten als verduurzaming, cyberveiligheid en flexibiliteit van nieuwe clouddiensten en -infrastructuur zoals decentrale datacentra.

Doel IPCEI-programma

Het IPCEI-programma van de EU moet de regio minder technologisch afhankelijk maken van andere wereldregio’s en minder marktverstoring bewerkstelligen. Andere voordelen van dit programma zijn onder meer een betere toepasbaarheid van cloudoplossingen en -toepassingen en het onderling delen van data.

Voor Nederlandse bedrijven geldt verder dat dit programma vooral het delen van data kan verbeteren, zodat hun concurrentiepositie verbetert.

Lees ook: EU keurt miljarden voor micro-elektronica en communicatietech goed