2min

Europese start-ups in de techindustrie nemen ongeveer 40 procent minder personeel aan dan vorig jaar en brengen de salarisverhogingen omlaag. Behoud van personeel wordt dus belangrijker, schrijft Tech Europe op basis van een rapport van HR-techspecialist Ravio.

Volgens het rapport is het aannemen van grote hoeveelheden nieuw personeel voor Europese tech start-ups iets uit het verleden. Waar tijdens en direct na de pandemie veel personeel werd aangenomen en ook hogere salarissen werden betaald, is dit nu niet meer het geval.

Tegenwoordig is het voor deze tech start-ups moeilijk geworden investeringskapitaal aan te trekken, zijn beursgangen moeilijker geworden, is de rente gestegen en wordt meer op winst gestuurd. Dit maakt dat zij andere keuzes moeten maken als het gaat om het aannemen van nieuw personeel.

Minder nieuw personeel

Bij de meest recent opgerichte start-ups ziet Ravio een nog sterkere afname (50%) in het aantrekken van extra werknemers. Daarnaast zou iets meer dan de helft van alle start-ups van plan zijn het personeelsbestand in de eerste helft van volgend jaar gelijk te houden.

Salarisstijging omlaag

De nieuwe marktomstandigheden hebben ook invloed op de hoogte van de salarissen die Europese tech start-ups hun medewerkers betalen. Vorig jaar konden kregen tech start-up-medewerkers, ondanks de moeilijke economische omstandigheden, toch nog een bovengemiddelde salarisverhoging van 8 procent. Dit jaar gaat dat echter veranderen.

Volgens de onderzoekers betekent het minder aannemen van personeel en meer aandacht voor financiële stabiliteit dat er ook wordt gesneden in de salarisverhogingen. Dit jaar kunnen tech start-up-medewerkers een salarisverhoging van ongeveer 4,5 procent verwachten. Dit is ook een vermindering van ongeveer 40 procent.

Focus op personeelsbehoud

Verder constateert het rapport dat de tech start-ups meer de nadruk zullen leggen op het behoud van personeel. Dit hoopt men te bereiken door hen andere beloningen te geven dan salarissen. Denk daarbij aan het geven van aandelen of andere arbeidsvoorwaarden.

Lees ook: Techleiders in open brief aan kabinet: laat de sector niet in de steek