Rechter besluit open kabelmarkt weer dicht te doen

In maart liet de OPTA weten dat de Nederlandse kabelaanbieders Ziggo en UPC hun netwerken moesten openstellen aan concurrenten. Tele2 is daar al handig op in gesprongen en maakt nu overal reclame dat ook zij goedkope kabel televisie aanbieden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft nu echter besloten dat de beslissing van de OPTA over het openstellen van de kabelmarkt niet gegrond is, de kabelaanbieders hoeven hun netwerken dus niet langer open te stellen aan concurrenten.

Rechter besluit open kabelmarkt weer dicht te doenDe kabelproviders Ziggo, UPC, CAIW en Delta hadden de OPTA aangeklaagd omdat ze zich niet kunnen vinden in de zogenaamde regio afbakening die de OPTA hanteert voor de kabelnetwerken. De OPTA is namelijk van mening dat er een duidelijk verschil is in marktaandeel, strategie en prijzen tussen de kabelproviders, hierdoor zijn er volgens de OPTA duidelijk verschillende concurrentievoorwaarden. De OPTA bekijkt daarom de kabelnetwerken per regio en stelt per regio vast wat de gevolgen hiervan zijn. Een van de gevolgen was dat de providers Ziggo en UPC hun netwerk moeten openstellen aan concurrenten.

De providers zien die verschillen niet en zijn van mening dat de kabelmarkt moet worden gezien als één geheel en de OPTA deze dus niet per regio moet afbakenen maar gewoon landelijk.

Het College van Beroep vindt dat de OPTA niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden in de verzorgingsgebieden van de kabelbedrijven. Wat betreft de verschillen in strategie, het College is van mening dat dit niet van toepassing is op het analoge standaardpakket. Ook uit marktanalyses blijkt onvoldoende wat de verschillen in voorwaarden zijn van digitale rtv signalen.

Het College is ook van mening dat de OPTA niet voldoende heet aangetoond dat er duidelijke verschillen zijn in de ontwikkeling van marktaandelen nu de marktaandelen van UPC, Ziggo, Delta en CAIW elk een dalende tendens vertonen. Tot slot vind het College dat er geen duidelijke prijsverschillen bestaan tussen de kabelbedrijven.

Kort samengevat is de OPTA op alle gebieden en onderbouwing in het ongelijk gesteld, het gevolg is dat de regels die in maart door de OPTA zijn ingesteld zijn vernietigd en niet langer gelden. Hiermee is de kabelmarkt dus per direct weer gesloten en hoeven Ziggo en UPC niet langer concurrenten toe te staan op haar kabelnetwerken.

Rechter besluit open kabelmarkt weer dicht te doenWat de gevolgen precies zijn voor Tele2 die net begonnen is met het aanbieden van televisie op de kabelnetwerken van Ziggo en UPC is onduidelijk. Dit zal afhankelijk zijn van de contracten die Tele2 met de kabelproviders heeft gesloten. Als hierin staat dat Ziggo en UPC toegang verlenen aan Tele2 op hun netwerk zou er niets aan de hand moeten zijn.

Mochten de contracten echter gekoppeld zijn aan de voorwaarden van de OPTA dan kan Tele2 per direct stoppen met het aanbieden van kabeltelevisie, de reclames per direct stoppen zetten en de zojuist overgestapte klanten een excuusbrief gaan sturen. Tele2 heeft nog geen officiële reactie gegeven op deze uitspraak.

UPDATE: Een woordvoerder van UPC heeft laten weten dat zij rekening hebben gehouden met een eventuele uitspraak van de rechter, in de contracten die zij hebben afgesloten met Tele2.

Of de OPTA tegen de uitspraak in beroep gaat is ook nog niet bekend gemaakt maar het lijkt een logische te volgen stap.