"De Europese Commissie moet social networks als Hyves en Facebook meer achterna zitten om de privacy van jongeren beter te beveiligen."

"Daarover bestaan wel afspraken, maar een aantal internetbedrijven houdt zich daar niet aan," aldus CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Wanneer de privacy-gegevens van de jongeren niet goed wordt afgeschermd, kunnen de gegevens in verkeerde handen vallen en gebruikt worden voor foute doeleinden.

Lambert van Nistelrooij kan geen verbod uitstrekken voor de websites die zich niet aan de regels houden. ""De stekker eruit, dat kan niet," aldus van Nistelrooij. Hij wil wel dat de Europese Commissie de websites op tijd attendeert voor eventuele overtredingen. "Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft al toegezegd alert te zullen zijn," zegt van Nistelrooij.