Gisteren schreven we dat de kabelmarkt gesloten zou blijven en dat de OPTA toch niet de kabelmarkt zal gaan openbreken. Nu blijkt dat er tussen alle hectiek door deze week ook een amendement is aangenomen waarin staat dat kabelproviders hun analoge en digitale televisie ook beschikbaar moeten maken voor wederverkoop. De wet negeert hiermee dus de beslissing van de telecomwaakhond OPTA, en zorgt mogelijk alsnog voor het openbreken van de kabelmarkt.

De OPTA mag dan van mening zijn veranderd, enkele politieke partijen denken daar heel anders over en zij gaan tegen de beslissing in van de OPTA met deze nieuwe wetgeving. Tijdens de stemming van deze nieuwe mediawet was de beslissing van de OPTA mogelijk nog niet bekend bij alle politieke partijen, waardoor het onduidelijk is of de kabelmarkt nu wel of niet open moet. Het kan namelijk zijn dat partijen voor deze wet hebben gestemd omdat zij dachten dat de OPTA hier ook voorstander van was.

Indiener van het amendement om de kabelmarkt alsnog open te breken is Martijn van Dam van de PvdA: "Gezien de slappe knieën van de OPTA ben ik zo blij dat er ook een amendement in de Mediawet is aangenomen. Wettelijk gezien is nu niemand meer afhankelijk van of OPTA wel of niet wil reguleren, want de kabel moet nu gewoon open."

Volgens van Dam kan Nederland dit prima zelf regelen via de mediawet, ondanks dat zowel de OPTA als Eurocommissaris Kroes hebben aangegeven geen voorstander (meer) te zijn van het openbreken van de kabelmarkt. Volgens van Dam vallen regulering van inhoudsdiensten buiten de Europese Richtlijnen. Dit geldt overigens niet voor omroepnetwerken, dat is een speciale categorie, aldus de politicus.

Van Dam zegt: "Je mag regels stellen over de distributie via omroepnetwerken. Als je kunt regelen wat kabelaars aan consumenten moeten aanbieden, kun je ook regels stellen over wat ze aan concurrenten moeten aanbieden, is mijn overtuiging. En de meerderheid van de Kamer denkt er dus net zo over.". Als het aan van Dam ligt gaat de kabelmarkt binnenkort dus gewoon open. Er is nog maar één horde te nemen: "Hiermee moeten ze hun tv-aanbod beschikbaar stellen voor wederverkoop aan concurrenten. De enige discussie die dan nog gevoerd kan worden is over groothandelstarieven.".

Tele2, een van de partijen die graag kabeltelevisie zou willen aanbieden, is blij met de nieuwe wet. "Tele2 vindt het opmerkelijk dat Opta in hetzelfde dossier vorig jaar nog wel wilde reguleren. De markt is in 1 jaar tijd echt niet veranderd. Iedereen kan zien dat er nog steeds geen keuzevrijheid is voor Consumenten op de kabel. Gelukkig was er deze week in wel een meerderheid in het parlement voor die vrije keuze op de kabel en zij hebben dit ook vastgelegd in de Mediawet. Hierin staat dat de kabelpartijen hun analoge pakket beschikbaar moeten stellen voor wederverkoop. Tele2 is dan ook nog steeds vol vertrouwen dat Consumenten binnenkort keuze krijgen op de kabel."

Niet iedereen is echter even blij met deze nieuwe mediawet. Het kabinet heeft deze wetswijziging in elk geval niet gesteund. Minister Verhagen heeft aangegeven naar de Europese Commmissie in Brussel te stappen met het verzoek om de nieuwe Nederlandse mediawet de laten toetsen. Verhagen wil graag van Brussel weten of deze wet juridisch wel houdbaar is.

"Ik heb sympathie voor de gedachte dat de consument keuzevrijheid moet hebben. Met dit amendement wordt echter afgeweken van voor mij zeer belangrijk uitgangspunt, dat ook in Europese regels verankerd is, namelijk dat een onafhankelijke toezichthouder moet beslissen over de regulering van de mededinging op markten, met alle waarborgen die daar bij horen", aldus Verhagen aan de Kamer.