2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Cisco voorspelt dat de omvang van het internet in 2016 vier keer zo groot zal zijn als nu. Volgens het onderzoeksbureau zijn dan meer dan 19 miljard apparaten verbonden met het internet, een verdubbeling ten opzichte van 2011.

Dat meldt Cisco in de Visual Networking Index (VNI) Forecast. Het onderzoeksbureau, dat dit rapport jaarlijks uitbrengt, beschrijft hierin de groei en trends aan de hand van het wereldwijde IP-verkeer. Volgens Cisco produceren we in 2016 met z’n allen 1,3 zettabyte aan IP-verkeer. 1,3 zettabyte staat gelijk aan 1,3 miljoen terabyte. Alleen al tussen 2015 en 2016 zal de toename meer dan 330 exabyte bedragen (330 miljoen terabyte).

Volgens Cisco liggen hier vijf factoren aan ten grondslag.

  • In de toekomst zullen er steeds meer apparaten in omloop komen die verbinding kunnen maken met het internet (tablets, smartphones etc.). In 2016 zal iedere bewoner gemiddeld 2,5 verbindingen voor zijn rekening nemen.
  • Het aantal internetgebruikers neemt toe. Cisco voorspelt dat er over vier jaar wereldwijd 3,4 miljard internetgebruikers zijn, omgerekend 45 procent van de geschatte wereldbevolking.
  • Snellere breedbandverbinding. De gemiddelde snelheid van een breedbandverbinding zal naar verwachting met een factor 4 toenemen tot 34 Mbps.
  • Internetgebruikers zullen in de nabije toekomst steeds vaker video’s online plaatsen. Naar verwachting zal in 2016 iedere seconde 1,2 miljoen aan videominuten online gezet worden, wat gelijk staat aan 833 dagen aan films.
  • Meer WiFi-verbindingen. Over vier jaar zal naar verwachting meer dan de helft van het wereldwijde internetverkeer afkomstig zijn van WiFi-connecties.

Volgens Michiel Schaalje, de technisch directeur van Cisco Nederland, laten de bevindingen zien hoe belangrijk draadloze netwerken zijn in ons dagelijks leven. "Tijden zijn zichtbaar aan het veranderen en dat is goed terug te zien aan de uitkomsten van het VNI-onderzoek, die aangeven dat er in 2016 72 miljoen huishoudens zijn die per maand meer dan 200 gigabyte aan data genereren, en dat er tegen die tijd 19 miljard genetwerkte apparaten zijn. Het netwerk is belangrijker dan ooit, omdat steeds meer en meer mensen erop vertrouwen in hun dagelijkse leven en in het zaken doen", aldus Schaalje.

Vorig jaar juni voorspelde Cisco eveneens dat het internetverkeer de komende vier jaar met een factor 4 zou toenemen. Het onderzoeksbureau voorspelde dat in 2015 ongeveer drie miljard internetgebruikers met vijftien miljard netwerkapparaten met elkaar verbonden zijn.