2min

Hewlett Packard (HP) en Oracle hebben de afgelopen dagen opnieuw om tafel gezeten in de hoop het juridische geschil dat tussen beide partijen bestaat met een schikking af te doen. Net als bij de eerste onderhandelingspoging liepen de gesprekken over de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen op niets uit.

Begin deze week ging de zaak tussen HP en Oracle van start. Afgelopen jaar kondigde Oracle aan de ontwikkeling van software die de microprocessor Itanium ondersteunt stop te zetten. Deze beslissing was tegen het zere been van HP, omdat beide partijen eerder hadden afgesproken dat de ondersteuning van Itanium-processoren zou worden voortgezet. HP claimt dat het een poging is om het bedrijf kapot te maken. Oracle zegt de ondersteuning van Itanium-processoren te staken, omdat chipfabrikant Intel naar verluidt had gezegd dat deze processoren hun einde naderden. De chipfabrikant zou zich daarom gaan richten op x86-microprocessoren.

HP eiste dat Oracle haar afspraken nakomt en de ondersteuning van Itanium-processoren voortzet. Daarnaast eiste het technologiebedrijf een schadevergoeding van 4 miljard dollar. Absurd en buitenproportioneel, zo oordeelde Oracle. Het softwarebedrijf diende daarom eveneens een aanklacht in wegens smaad.

Beide partijen probeerden een gang naar de rechtbank nog te voorkomen door de mogelijkheid van een schikking te onderzoeken. Deze onderhandelingen mislukten echter.

Op maandag 4 juni startte de rechtszaak tussen HP en Oracle. Afgelopen maandag en dinsdag had de rechtbank twee dagen pauze ingelast. Volgens een anonieme bron gebruikten HP en Oracle deze tijd voor een ultieme poging om alsnog tot een schikking te komen. Maar ook deze keer liepen de gesprekken uit op niets, zo weet de bron te melden. Daarom is de rechtszaak gisteren opnieuw voortgezet.

Zowel HP als Oracle weigerden commentaar te geven op deze kwestie.