1 min

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben de drie grote telecomproviders van Nederland (KPN, Vodafone en T-Mobile) geen prijsafspraken gemaakt voor mobiele abonnementen. Dit wordt geconcludeerd naar aanleiding van een onderzoek dat 2 jaar heeft gelopen en nu is afgesloten.

ACM is vanaf eind 2011 bezig geweest met een kartelonderzoek naar de drie grote mobiele providers van Nederland. Volgens geruchten maakten deze bedrijven prijsafspraken om zo de prijs kunstmatig hoog te houden.

ACM meldt dat providers wel van elkaar wisten wat ze gingen doen met de prijzen, aan de hand van uitlatingen op congressen, in vakbladen en dergelijke. Dat levert volgens ACM mogelijk mededingingsrisico’s op, omdat providers op elkaar gaan afstemmen.

De telecomproviders hebben vanwege deze conclusie toegezegd zich voortaan te onthouden van openbaringen van plannen voordat ze officieel worden bekendgemaakt. Als de ene provider aangeeft dat de abonnementskosten omhoog gaan in de toekomst, kan dat voor een andere provider een reden zijn om daarin mee te gaan, ten nadele van de consument.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt zijn er tijdens het onderzoek geen harde bewijzen gevonden dat de providers afspraken met elkaar hadden gemaakt. Tijdens het onderzoek was er onder andere gepraat met oud-directeuren.

ACM zal erop toezien dat de gedane beloften van de providers worden nageleefd.