2min

Tags in dit artikel

, , ,

De Autoriteit Consument & Markt opent een onderzoek naar mogelijk verboden afspraken tussen een internationaal opererende fabrikant van IT-apparatuur en zijn distributeurs. Onbekend is om welke internationale fabrikant het gaat, maar er zijn al invallen gedaan bij bedrijven in Nederland en België.

De ACM werkt hiervoor samen met de Belgische mededingingsautoriteit. De ACM kijkt ook of het betreffende bedrijf misbruik maakt van een economische machtspositie. Er zijn vermoedens dat de fabrikant samen met distribiteurs bepaalt welke winkeliers aan welke klanten mogen leveren en tegen welke prijs. Ook denkt de mededingingsautoriteit dat de winkeliers beperkt worden bij de verkoop van hergebruikte apparatuur.

Het onderzoek is in de optiek van de ACM nodig omdat eindgebruikers benadeeld worden als de vermoedens correct blijken. “Als bedrijven onderling hun verkoopprijzen afstemmen en klanten verdelen leidt dat voor afnemers tot hogere prijzen en lagere kwaliteit van de dienstverlening. Meer specifiek in dit onderzoek worden afnemers mogelijk ook gehinderd om tweedehands IT-apparaten aan te schaffen. Het beperken van de verkoop van hergebruikte apparatuur is ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid onwenselijk”, aldus de mededingingsautoriteit.

Wat gaat er nu gebeuren?

De komende tijd moet het onderzoek aantonen of de partijen de mededingingsregels inderdaad overtreden hebben. Daarbij denkt de ACM aan twee mogelijke uitkomsten. Ten eerste dat de wet niet is overtreden en daarmee geen vervolgstappen komen. Ten tweede dat dat wet wel is overtreden. In het laatste geval hebben de bedrijven, in het kader van hoor en wederhoor, de mogelijkheid hun kant van het verhaal te vertellen voordat de ACM een eventuele sanctie op kan leggen.

Tip: 25 landen kochten Europese spyware om EU-policiti te bespieden