1 min

Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes gaat zich de komende tijd inzetten voor de promotie van Nederland voor startende bedrijven. Kroes zal proberen om buitenlandse bedrijven te overtuigen zich in Nederland te vestigen.

Neelie Kroes was tot voor kort Eurocommissaris van de Digitale Agenda, een post die inmiddels omgedoopt is tot Digitale Economie en Samenleving en ingevuld wordt door de Duitser Günther Oettinger. Kroes heeft haar taak de afgelopen jaren met verve uitgevoerd en kon na het aflopen van haar termijn op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Die uitdaging zal wat kleinschaliger zijn dan de taak van Eurocommissaris; Kroes gaat zich nu op de promotie van Nederland richten. Het voornemen is om startende bedrijven te overtuigen zich te vestigen in Nederland. Onder de naam StartupDelta zullen startups geholpen worden door bijvoorbeeld financiële middelen en regelgeving te bieden. StartupDelta wordt ingevuld door bedrijven, financiers, kennisinstellingen, overheden en startups.

StartupDelta zal zich vestigen op het Marineterrein op het eiland Kattenburg in Amsterdam, startende bedrijven kunnen zich daar ook vestigen. Er bestaan ook samenwerkingen met onder andere Kennispark Twente in Enschede en de High Tech Campus in Eindhoven.

Kroes zal haar positie de komende anderhalf jaar invullen.