In België is unaniem een resolutie aangenomen die invoering van netneutraliteit mogelijk maakt. De Belgen kiezen niet voor absolute netneutraliteit zoals in Nederland, maar gaan voor een iets soepelere variant. Zo mag er voor sommige diensten wel een uitzondering worden gemaakt om de kwaliteit te garanderen, maar concurrenten mogen niet worden afgeknepen.

In België gaan ze ook een vorm van netneutraliteit invoeren en daarnaast gaan ze ook in Brussel pleiten voor netneutraliteit. De discussie over netneutraliteit is momenteel gaande in Brussel en eigenlijk had er al een akkoord moeten liggen maar de Europese lidstaten en het Europees parlement staan nog lijnrecht tegenover elkaar.

In Nederland is gekozen voor absolute netneutraliteit en mag er in geen enkel geval onderscheidt gemaakt worden tussen het internetverkeer. Ook in de Verenigde Staten is inmiddels strenge netneutraliteit van kracht. In België kiezen ze voor een iets milderde vorm, zo mag er wel onderscheidt gemaakt worden tussen soorten internetverkeer, zo zijn er uitzonderingen mogelijk om de kwaliteit van een internetdienst te verzekeren. Het is echter niet toegestaan om een verbinding van een concurrent af te knijpen, de Belgische providers mogen dus wel zelf video-on-demand diensten ontwikkelen maar niet vervolgens de verbinding van Netflix afknijpen.

Hoe streng de Belgische netneutraliteit precies wordt zal afhankelijk zijn van hoe de wet uiteindelijk wordt geschreven en hoe breed die te interpreteren valt.

In het Europees Parlement is ook een meerderheid voor een strenge vorm van netneutraliteit, maar de ministers van de Europese lidstaten willen een hele milde vorm. Zij willen een hele lijst met uitzonderingen mogelijk maken waardoor volgens tegenstanders er eigenlijk geen netneutraliteit meer over blijft. Het lijkt erop dat de Europese lidstaten zich teveel laten leiden door de belangen van nationale providers die tegen netneutraliteit zijn maar ook tegen het afschaffen van de roamingkosten waar ook nog geen overeenstemming over is.