2min

Met de GDPR regelt de Europese Unie hoe er binnen de unie omgegaan moet worden met persoonsgegevens en welke rechten individuen hebben. Maar opmerkelijk genoeg houden de politieke partijen die uiteindelijk vóór invoer van de regels gestemd hebben, zich er zelf niet voldoende aan. Daar gaat de Europese Commissie nu iets aan doen.

De Financial Times stelt op basis van bronnen binnen de Europese Commissie dat er een wetsvoorstel gemaakt wordt, waarbij politieke partijen het risico op gigantische boetes lopen. Dat vooral als ze misbruik maken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld verkiezingen mee te kunnen winnen. In basis komt het erop neer dat politieke partijen niet mogen profiteren van de dataverzameling van bijvoorbeeld firma’s als Cambridge Analytica.

Geen Cambridge Analytica

De plannen zijn nog niet rond, maar het is de uitgesproken intentie om te voorkomen dat zo’n soort schandaal voor kan komen binnen de Europese Unie. Boetes zouden neerkomen op vijf procent van het jaarlijkse budget van een politieke partij. Mocht de wetgeving er inderdaad komen, dan is dat voor het eerst dat de Europese wetgevers zich richten op de datapraktijken van politieke partijen.

De boetes gelden overigens alleen voor de pan-Europese politieke families. Dat zijn partijen die samenwerkingsverbanden aangaan om binnen de Europese Unie zoveel mogelijk stemmen te werven. Zo heb je partijen als ALDE en de Europese Volkspartij. Daarin nemen nationale partijen zitting, maar zij kunnen binnen de voorgestelde wetgeving geen directe boetes krijgen.

Het wetsvoorstel zou voor de volgende EU-verkiezingen in mei 2019 ingevoerd moeten worden. Brussel schijnt bang te zijn voor campagnes van buiten-Europese partijen die de Eurosceptici willen sterken met misinformatie. Volgende maand worden er om die reden dan ook meer van dit soort voorstellen onthuld, om te voorkomen dat kiezers gemanipuleerd en bedrogen worden.