Google krijgt boete van 150 miljoen euro voor belemmeren concurrentie

Google krijgt boete van 150 miljoen euro voor belemmeren concurrentie

Het onderzoek naar Google door de Franse mededingingsautoriteiten wees uit dat de regels op het Google Ads-platform “ondoorzichtige en moeilijk te begrijpen” waren, en dat die regels bovendien op “oneerlijke en willekeurige wijze” werden gehandhaafd. De techgigant krijgt daarom een boete van 150 miljoen euro opgelegd.

Het platform wordt gebruikt om advertenties weer te geven aan gebruikers, als ze door de zoekresultaten van Google bladeren. Die verschijnen als organische resultaten, maar uit het onderzoek is gebleken dat de regels voor het plaatsen van de advertenties inconsistent en dus niet eerlijk zijn.

Google heeft laten weten dat het tegen de boete in beroep zal gaan.

In het bijzonder heeft de boete dus betrekking op de regels die Google toepast op zijn Ads-platform. Die regels bepalen de voorwaarden waaronder adverteerders advertenties kunnen uitzetten. Deze regels vindt de Franse mededingingsautoriteit dus verwarrend, en inconsequent toegepast. De autoriteiten vonden ook dat Google zijn standpunt over de interpretatie van de regels op bepaalde momenten heeft gewijzigd. Dat leidt volgens de autoriteiten tot instabiliteit voor bepaalde adverteerders, die daardoor min of meer werden gegijzeld in een situatie van juridische en economische onzekerheid.

De voorzitter van de Franse mededingingsautoriteit, Isabelle de Silva, zei dat Google “de kracht heeft om bepaalde bedrijven, die leven van deze advertenties, levend of dood te verklaren”. “We betwisten het recht van Google niet om gebruikers regels op te leggen,” zei De Silva tegen Reuters. “Maar die regels moeten duidelijk zijn en gelijkwaardig worden opgelegd aan alle adverteerders.”

Gibmedia

Het onderzoek van het Franse orgaan duurde vier jaar, en kwam voort uit een aanklacht die werd ingediend door Gibmedia, een Frans bedrijf dat een aantal websites heeft met onder meer weersvoorspellingen, bedrijfsgegevens en telefoongidsen. Gibmedia beschuldigde Google ervan dat het Google Ads-account van Gibmedia zonder enige voorafgaande kennisgeving werd geschorst.