2min

De Europese Unie en de Verenigde Staten waren van plan binnenkort te kijken of zij gezamenlijk de marktmacht van de grote techbedrijven kunnen beteugelen. Dit stelt zakennieuwsdienst Reuters op basis van een concept-memo.

Volgens Reuters ligt het in de bedoeling dat de VS en de EU samen knopen doorhakken over een meer gezamenlijke benadering van de regulering van Big Tech, Vooral draait het hierbij om de marktmacht van de techgiganten AWS, Apple, Google en Facebook. Hiervoor was op 29 september een overleg gepland.

Gezamenlijke techregulering

Meer concreet moest het overleg gaan over het uitwisselen van standpunten op het gebied van de regulering van techplatforms en hoe beide partijen daarin gezamenlijk kunnen optrekken. Hiermee willen de EU en de VS ervoor zorgen dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan min of meer dezelfde regels gelden en regulering dus makkelijker wordt.

Denk hierbij aan zaken rondom mededinging op de digitale advertentiemarkt of het waarborgen van democratische processen door de bewuste techplatforms. Met dit laatste wordt onder meer het voorkomen van buitenlandse inmenging in democratische verkiezingen en het verspreiden van nepnieuws bedoeld.

Andere regulering van digitale zaken waarover beide partijen gezamenlijke overeenstemming kunnen bereiken, zijn onder meer het voorkomen van hate speech, het ongebreideld vermeerderen van alogritmes en datatoegang voor onderzoekers.

Geen doorgang

Inmiddels is bekend geworden dat de geplande ontmoeting niet doorgaat. Dit vanwege het recente zakelijke en strategische conflict dat is ontstaan tussen de VS en EU-lidstaat Frankrijk over de levering van onderzeeboten door de VS aan Australië. De overige EU-lidstaten steunen Frankrijk in zijn positie dat deze levering in strijd is met afspraken die de Fransen hierover eerder met de Australische regering hebben gemaakt.