VVD-formateur Mark Rutte maakt bekend dat de formatie een staatssecretaris Digitalisering zoekt. De functie is geïntroduceerd voor de vorming van het nieuwe kabinet.

De kandidaten voor de functie lijken binnenshuis bekend. Rutte meldt dat de selectiegesprekken op 3 januari aanvangen. De namen van de kandidaten worden nog niet genoemd.

Aan de hand van de gesprekken wijst de formatie een ‘staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering’ aan. Een staatssecretaris helpt bij het voorbereiden, controleren en uitvoeren van beleid, wet en regelingen.

Hoewel een staatssecretaris voor ‘digitalisering’ nooit eerder is benoemd, heeft het huidige kabinet een soortgelijke positie. Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is belast met ‘informatiesamenleving en identiteit’. Naar verwachting worden de laatstgenoemde onderwerpen in de nieuwe functie geïntegreerd.

Over de inhoud van het werk van de aanstaande staatssecretaris is weinig bekend. Wel wekt de inhoud van het meest recente coalitieakkoord vermoedens op. De formatie belooft investeringen in een landelijke datacenterstrategie, technologische innovatie en het tegengaan van digibetisme. Informatietechnologie staat centraler dan voorheen. Het aanwijzen van een toegespitste staatssecretaris lijkt een logische stap.

De grote vraag is wie de rol gaat bekleden. In het coalitieakkoord meldt de formatie de overweging van een Chief Medical Officer om de zorg vanuit kennis en ervaring te verbeteren. Op de positie van staatssecretaris Digitalisering hopen we een ervaren Chief Technology Officer terug te zien.

Tip: Coalitieakkoord laat zien dat partijen nog steeds digibeet zijn