1 min

Het nieuwe fraudesysteem van de Belastingdienst is nog steeds niet operationeel, omdat het niet aan de GDPR voldoet. Tienduizenden tips over belastingfraude blijven daardoor al 2,5 jaar lang liggen, zo bericht NRC op basis van een tipgever.

Volgens de krant is het fraudesysteem Tijdelijke Signalenvoorziening nog steeds niet operationeel. Het nieuwe systeem, dat het 2,5 jaar geleden de stopgezette systeem Fraudesignaleringsvoorziening of de ‘zwarte lijst’ moest vervangen, voldoet nog steeds niet aan de GDPR. Hierdoor is het niet operationeel.

Het ontbreken van een volgens alle wet- en regelgeving werkend fraudesysteem voor de Belastingdienst heeft grote gevolgen, stelt NRC. Fraudemelding bij de overheidsorganisatie zou helemaal op zijn gat liggen. Het gaat hierbij om ongeveer 25.000 meldingen van burgers en bedrijven over mogelijke belastingfraude in hun omgeving.

Ontbreken positief oordeel privacy-instanties

Volgens de Belastingdienst kunnen deze meldingen niet in behandeling worden genomen totdat er een positief advies komt over het systeem van de Functionaris Gegevensbescherming van de Belastingdienst of van de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnenkort moet meer duidelijk worden over de toekomst van het nieuwe fraudemeldingssysteem.

Tot dit moment gaat de Belastingdienst tips op een andere manier na. Bijvoorbeeld door het extra controleren van aangiftes. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van de Belastingdienst heeft wel een eigen goedgekeurd ICT-systeem waarmee fraudemeldingen kunnen worden nagetrokken.

Tip: Omgevingswet wederom uitgesteld door gebrekkige ICT-omgeving