1 min

De European Data Protection Board (EDPB) gaat via een taskforce ChatGPT onder de loep nemen. Het kan een eerste stap zijn richting een algemene privacy-wetgeving binnen de EU, meldt Reuters.

Het plan van de EDPB komt niet geheel uit de lucht vallen. De Italiaanse overheid heeft de chatbot van OpenAI al verboden, en zal het onder stricte voorwaarden pas weer toelaten. Nu is er dus een beweging richting een algemene wet die de privacy-richtlijnen rondom AI-ontwikkeling uitzet.

Zorgen over het gehele westen

Zowel in de Verenigde Staten als Europa zijn overheidsinstanties bezig met de privacy-kwestie rondom generatieve AI. Chatbots als ChatGPT werken momenteel door het doorvoeren van een enorme dataset die het AI-model in kwestie analyseert. Veel van die data bevat auteursrecht maar wordt desondanks ter training van de AI ingezet, Veel partijen zijn hier ontevreden over. Momenteel hebben onder andere OpenAI en Microsoft te maken met rechtszaken over deze vermeende schendingen.

Reuters noemt een anonieme bron die stelt dat EU-lidstaten overwegend niet op straf uit zijn. In plaats daarvan zouden beleidsmakers zoeken naar een oplossing die ’transparante’ regelgeving tot stand brengt.

Lees ook: ChatGPT wordt ingezet als handlanger bij cybercrime