2min

Tags in dit artikel

, , , ,

De Nederlandse privacystichting SDBN dagvaart Amazon, vanwege mogelijke grootschalige schending van privacyrechten van Nederlandse consumenten.

Stichting Data Bescherming Nederland en Amazon hadden de afgelopen maanden contact over een compensatie vanwege mogelijke massale schending van de privacyrechten van Nederlandse consumenten. Dit heeft niet tot het door SDBN gewenste resultaat geleid, waardoor de stichting de Amerikaanse online retailer nu in een collectieve zaak voor de rechter in Rotterdam sleept.

SDBN beschuldigt de online retailer dat het in het geheim meer persoonlijke data van accounthouders verzamelt en verwerkt dan aangegeven wordt. Dit zou zowel binnen als buiten de eigen platforms plaatvinden.

Gaat Amazon slecht om met klantendata?

Volgens SDBN  zijn de data van zijn klanten voor Amazon het meest winstgevende deel van zijn activiteiten en is door zijn machtspositie van de grootste digitale marktplaats ter wereld daardoor in staat gedetailleerde profielen te bouwen. Met deze profielen zou de online retailer veel geld verdienen in de online advertentie-industrie.

Dit gedrag zou haaks staan op de GDPR, aangezien grote hoeveelheden data worden verzameld zonder geldige inslag en zonder toestemming. Duidelijk inzicht in deze gegevens zou door Amazon worden tegengewerkt.

Verder stuurt de online retailer de persoonsgegevens van Nederlandse accounthouders naar de VS, zonder de vereiste waarborgen. Verder zou de security van de bewaarde data aan alle kanten rammelen en tot datalekken hebben geleid.

De SDBN geeft aan in deze collectieve zaak op te komen voor de rechten van alle Nederlandse eindgebruikers van deze diensten. Iedereen die voor de inwerkingtreding van de GDPR-wet- en regelgeving in 2018 bij Amazon, in Nederland, maar ook bij andere Europese vestigingen, een account heeft aangemaakt en deze nog steeds heeft, kan aan de collectieve rechtszaak meedoen.

Tip: Nederlandse stichting bereidt massaclaim tegen Twitter voor