2min

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt Nederland dat er meer en beter zicht en grip moet komen op de risico’s van AI en algoritmes. De privacywaakhond pleit zodoende voor een deltaplan waarin menselijke regie, veilige applicaties en systemen en eisen aan organisaties samenkomen.

Het liefst ziet de AP dat Nederland voor 2030 een deltaplan voor de beheersing van algoritmes en AI opstelt. Volgens de privacywaakhond leidt het ertoe dat bedrijven, de overheid en burgers samenwerken naar een samenleving waarin algoritmes en AI verantwoord worden gebruikt. Hiervoor zijn meetbare doelstellingen en afspraken per jaar nodig. Implementatie van regelgeving, zoals de AI Act van Europa, is onderdeel van het deltaplan.

Tip: AI Act: OpenAI en Google mogen geen auteursrechten schenden

Het deltaplan moet ondersteunen bij het stapsgewijs verbeteren van welvaart, welzijn en stabiliteit. Tegelijkertijd moet het de grondrechten en publieke waarden beter beschermen. Menselijke regie is cruciaal, meent de AP. “Dit ondersteunt niet alleen de veiligheid van individuele AI-systemen, maar bevordert ook de ontwikkeling van veilige en betrouwbare toepassingen.”

Meer AI, meer incidenten

De oproep van de AP gebeurt in de nieuwe editie Rapportage AI- & algoritmerisico’s Nederland. Hierin constateert de privacywaakhond dat vrijwel iedere Nederlander nu of op de korte termijn veelvuldig in aanraking zal komen met algoritmes en AI. Met name de opkomst van generatieve AI draagt hieraan bij. Het gebruik dringt door in de Nederlandse samenleving, maar daar komen ook nieuwe gebruik- en systeemrisico’s bij kijken. “Desinformatie, manipulatie en discriminatie zijn risico’s die om aandacht vragen”, concludeert de privacywaakhond.

Aleid Wolfsen, voorzitter van AP, geeft dan ook aan dat meer AI en algoritmes in de samenleving leiden tot meer incidenten. Voorbeelden zijn foute adviezen van chatbots en burgers die parkeerboetes krijgen omdat scanauto’s niet correct worden ingezet. “Incidenten schaden wel het vertrouwen”, stelt Wolfsen. “We weten ook dat veel risico’s en incidenten nog onder de radar blijven.”