2min

De Nationale Politie ging verkeerd om met persoonsgegevens in het Schengen Informatiesysteem (SIS). Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De politie zou de kwaliteit van signaleringen in het SIS niet op orde hebben gehad, naast dat er onjuiste of niet complete informatie over mensen in het systeem stonden. Daarnaast zouden signaleringen te lang bewaard zijn gebleven, stelt de AP.

Het SIS is bedoeld om persoonsinformatie te signaleren ter bevordering van de veiligheid binnen Europa. Opsporingsdiensten binnen het Schengengebied kunnen via het SIS informatie uitwisselen over personen en objecten zodat deze gesignaleerd kunnen worden. Deze informatie is via dit systeem in real-time beschikbaar voor alle relevante autoriteiten binnen Schengen, maar mag slechts 1 jaar bewaard worden.

Het SIS is een van de grote informatiesystemen binnen de Europese Unie, waarvan er ook systemen zijn voor visums (VIS), douanevoorschriften (DIS) en het bewaren van vingerafdrukken van asielzoekers (Eurodac). De AP maakt zich in algemene zin hard voor het correct en beperkt verwerken van persoonsinformatie in dergelijke systemen, waarbij SIS de meest gevoelige is. Immers is dat systeem enkel bedoeld om verdachten, vermiste personen en gestolen goederen op te sporen.

Veel overtredingen, geen boete

Katja Mur, bestuurder AP: “Het SIS is een omvangrijk systeem, waarin veel informatie over mensen is opgeslagen. Vaak weten mensen zelf niet dat ze in het SIS staan. Zij zullen dan dus niet controleren of dat wel terecht is en of de informatie wel klopt. Dat legt een extra zware verantwoordelijkheid bij de gebruikers van het SIS. ¬†Want registratie kan grote impact hebben op mensen. Bijvoorbeeld een onterechte weigering aan de grens of een onnodige aanhouding.”

Nadat de overtredingen bekend werden, zou de politie zelf geen maatregelen ertegen hebben genomen. Daarop besloot de AP met een dwangsom te dreigen, waarna er wel verandering kwam.

Concreet ontbrak er veelal een schriftelijke motivering voor een signalering en bewaarde de politie de informatie langer dan een jaar. Ook waren de verwerkingen binnen het SIS meermaals “voor het verkeerde doel” geregistreerd, aldus de AP.

Lees ook: Politiediensten draaien RagnarLocker-leaksites de nek om