Fortinet heeft de nieuwe oplossing FortniNAC beschikbaar gemaakt. Het betreft een network access controller die netwerksegmentatie combineert met geautomatiseerde tegenmaatregelen, om IoT-omgevingen te beveiligen. Volgens het bedrijf een gewenste oplossing, aangezien de groei van onveilige IoT-apparaten zonder gebruikersinterface om nieuwe tools voor netwerkbeveiliging vraagt.

Met FortiNAC wordt de toegang tot het netwerk beheerd. De oplossing analyseert elk apparaat dat met het netwerk is verbonden. Als er sprake is van wijzigen van de status of het gedrag van IoT-apparaten, zorgt de oplossing voor fijnmazige netwerksegmentatie en treft deze automatisch maatregelen. Dit zorgt ervoor dat elk apparaat alleen IT-bronnen binnen het netwerk kan benaderen waarvoor het toegangsrechten heeft gekregen.

Onveilige apparaten

De controller biedt een overzicht van alle vertrouwde en onbekende endpoints, gebruikers, apparaten en applicaties. FortiNAC past controlemechanismen toe om ervoor te zorgen dat alle apparaten zijn geauthenticeerd en de juiste toegangsrechten hebben. Aan de hand van contextgevoelige beleidsregels bepaalt de controller wie of wat een verbinding mag maken met applicaties, de infrastructuur en IT-activa.

Ook kan de oplossing interne beleidsregels op het gebied van patches en firmware voor apparaten toepassen. Dit vult FortiNAC aan met netwerk orkestratie-mogelijkheden, die voorzien in geautomatiseerde tegenmaatregelen als er cyberbedreigingen worden gedetecteerd.

Groei

Fortinet legt uit dat het gebruik van IoT-apparatuur snel groeit. Het bedrijf verwijst hierbij naar een onderzoek van Gartner, dat stelt dat het aantal IoT-endpoints tussen 2016 en 2021 met een jaarlijks gemiddelde van 32 procent groeit, tot 25,1 miljard eenheden. Die hoeveelheid apparaten zoekt toegang tot het netwerk via vaste en draadloze verbindingen, wat leidt tot een groei van het aanvalsoppervlak. Ook drijft dit de implementatie-, beheer en compliancekosten op. De nieuwe oplossing speelt hier dus op in.

FortiNAC is geïntegreerd met de next-generation firewall FortiGate, FortiSwitch, draadloze FortiWLC-controllers, FortiSIEM en FortiAP. Geïnteresseerden kunnen de oplossing per direct gebruiken.