Uit cijfers van het Thales European Threat Report van 2020 blijkt dat Nederlandse organisaties zuiniger zijn met betrekking tot investeringen in cybersecurity ten opzichte van andere Europese landen. Ook zouden organisaties zich minder kwetsbaar voelen dan een jaar geleden.

Voor het onderzoek zijn 509 Europese executives ondervraagd met betrekking tot gegevensbeveiliging. Bij veel bedrijven speelt de cloud een steeds belangrijkere rol. Zo zou momenteel 46 procent van alle gegevens van Europese organisaties in een cloud worden opgeslagen. Zo’n 43 procent hiervan zou volgens de ondervraagden gaan om gevoelige informatie.

Gevoelige informatie deels niet beveiligd

Met de toename van gevoelige informatie in de cloud, neemt echt echter ook het veiligheidsrisico toe. Het belang van cybersecurity wordt steeds groter. Toch geven alle ondervraagde executives aan dat gevoelige gegevens in de cloud deels niet versleuteld zijn. Slechts 44 procent zou versleuteld zijn door middel van tokens en 54 procent door encryptie.

Als we kijken naar Europa is 38 procent van de organisaties van plan om de investering in cybersecurity te verhogen en wereldwijd is dat 49 procent. In Nederland ligt het percentage wat lager op 28 procent. Over het algemeen beschouwt 68 procent van de bedrijven zichzelf als kwetsbaar, waar dat vorig jaar nog 86 procent was. Dit toenemende vertrouwen lijkt echter ongegrond. Zo zou bij 56 procent van de Nederlandse bedrijven sprake zijn geweest van een security breach en was dat bij 27 procent zelfs vorig jaar het geval.

Obstakels cybersecurity

Iets minder dan de helft van de ondervraagden (40 procent) geeft aan dat het gebrek aan optimale bescherming te maken heeft met de complexiteit ervan. Hier zou multicloud-adoptie een grote rol spelen. Zo zou 80 procent van de bedrijven meer dan één IaaS-leverancier inzetten en zou 29 procent te maken hebben met meer dan 50 SaaS-applicaties. Andere redenen voor de lage mate van cybersecurity zijn het beschikbare budget (30 procent), het personeel (28 procent) en belangrijkere zaken op de agenda (25 procent).

Afgezien van de huidige dreigingen kijken bedrijven steeds vaker naar toekomstige cybersecurity gevaren. Het grootste deel van de ondervraagden (93 procent) maakt zich zorgen over quantum computing. Daarnaast verwacht zo’n 69 procent van de organisaties dat quantum computing de komende vijf jaar invloed zal hebben op cryptografische versleutelingen. In reactie hierop is 31 procent van plan te stoppen met statische encryptie. Ook wil 30 procent van de organisaties ervoor zorgen dat hun sleutelbeheer een quantum-safe random number generator ondersteunt.