Microsoft vernieuwt web content filtering in Microsoft 365 Defender en Defender for Endpoint. Configuratie-opties en rapportages rondom het blokkeren van websites zijn gecentraliseerd. De introductie is per direct beschikbaar voor gebruikers van Microsoft 365 Defender en Defender for Endpoint.

Het filteren van web content is al langer uitvoerbaar via Microsoft 365 Defender. Microsoft houdt diverse content-categorieën bij die naar keuze van een organisatie door middel van policies kunnen worden geblokkeerd.

De nu geïntroduceerde update richt zich hoofdzakelijk op de manier waarop Microsoft over gefilterde content rapporteert. Zo zou het onder andere eenvoudiger zijn om de mate waarin specifieke categorieën worden bezocht en gefilterd te controleren.

Daarnaast is de ondersteuning bij het melden van verhelpen van false positives verrijkt. Het melden van een onterechte websiteblokkade binnen de eerdergenoemde content-categorieën is mogelijk vanuit het Microsoft 365 Defender portal.

Ook de content-categorieën zijn uitgebreid. ‘Uncategorized’ bevat websites die in de afgelopen 30 dagen zijn opgepikt en als riskant gemarkeerd, maar nog niet in een categorie zijn toebedeeld. ‘Parked domains’ bevat websites zonder content, veelal actief om op een later moment gebruikt te worden.

Meer dan Edge

Logischerwijs adviseert Microsoft om het gebruik van Microsoft Edge onder eindgebruikers te normaliseren. De organisatie voegt toe dat browsers van andere ontwikkelaars – waaronder Chrome, Mozilla Firefox, Brave en Opera – evengoed werken wanneer netwerkbescherming in Microsoft 365 Defender is ingeschakeld.

Tip: Microsoft stoot Apple van de troon