Gaan AI en automation zorgen voor het einde van legacy in software?

Gaan AI en automation zorgen voor het einde van legacy in software?

Het is voor organisaties niet altijd eenvoudig om de lange termijn in het oog te houden als het gaat om investeringen en initiatieven op het gebied van technologie. Het is echter goed om dit toch te proberen. Dat is althans een van de punten die Pegasystems wil maken tijdens PegaWorldiNspire. Het heeft het in dit opzicht over de zogeheten autonomous enterprise. Dat is waar alle organisaties naartoe moeten willen ze op het gebied van technologie niet achter gaan of blijven lopen.

We zijn deze week bij PegaWorldiNspire, het jaarlijkse event van Pegasystems, dat dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer in Las Vegas plaatsvindt. Tijdens een sessie die we hadden met CTO Don Schuerman en CPO Kerim Akgonul voorafgaand aan PegaWorldiNspire ging het over zaken zoals Pega GenAI, Pega Process Mining, Constellation UX en de DX API. Deze onderdelen zijn zonder meer interessant als we naar het grotere plaatje kijken. Ze zijn ook onderdeel van Infinity ’23, de nieuwste versie van het platform van Pega dat in de loop van de zomer algemeen beschikbaar komt.

Het is echter al geruime tijd bekend dat deze componenten er zijn of er aankomen. Zo publiceerden we enkele weken geleden al een artikel over Pega GenAI. Hetzelfde geldt voor Pega Process Mining. Op de site van Pega kun je verder ook het nodige vinden over Constellation UX en DX API als belangrijke onderdelen van Pega Infinity, dat je volgens Schuerman het beste kunt zien als een “low-code platform voor AI-aangedreven decisioning”. Met deze definitie pakt hij alle belangrijke componenten van het platform samen. Hieronder zie je schematisch hoe het in elkaar zit:

Pega_Infinity

De basis van Pega Infinity is zoals je hierboven kunt zien het eigen low-code platform. “Alles wat we doen, stoppen we in dit core-platform”, geeft Akgonul aan. Met de componenten van dat platform kan Pega de drie centrale oplossingen aanbieden die je er in het geel boven ziet staan. Daar weer boven komen de oplossingen die het richt op specifieke industrieën.

Wat is een autonome enterprise-organisatie?

Het nieuws dat Pega aankondigt deze week voor Pega Infinity mag dan op de keper beschouwd geen nieuws zijn, het geeft wel aan waar Pega als geheel naartoe gaat. Deze onderdelen, samen met de rest van Infinity ’23 uiteraard, zijn namelijk wel belangrijk voor het grotere plaatje. Dat grotere plaatje noemt Pega de autonomous enterprise, oftewel enterprise-organisaties die zaken zoals software-ontwikkeling en procesoptimalisaties zoveel mogelijk willen versnellen en autonomer willen maken. Dit moet dan gebeuren door AI en automation toe te voegen aan het platform.

Zelf hanteert Pega de volgende definitie (in het Engels) voor een autonome enterprise: “An organization which comprehensively applies AI and automation to engagement, servicing, and operations across the organization to operationalize agility and create a business that can become self-optimizing.”

Bovenstaande definitie klinkt als een klok en is ongetwijfeld iets wat veel organisaties willen. Vandaar ook dat Pega een onderzoek heeft uit laten voeren naar ambities en plannen op dit punt. Het is geen verrassing dat vrijwel alle respondenten (96 procent) aangeven dat ze over tien jaar een dergelijke organisatie zijn. Op dit moment geeft 15 procent aan dat ze al op dit punt zijn, terwijl 36 procent aangeeft het over vijf jaar te zullen zijn. Bijna driekwart (73 procent) geeft aan dat er plannen liggen om richting een autonomous enterprise te ontwikkelen.

‘Quick fix’ levert legacy op

Er valt natuurlijk van alles af te dingen op een onderzoek zoals dit. Wat respondenten zeggen dat ze gaan doen en wat ze daadwerkelijk doen, hoeft immers niet per se hetzelfde te zijn. Het is wat ons betreft dan ook zaak om je niet zozeer blind te staren op de percentages, maar meer op de achterliggende redenen om te willen veranderen. Die zijn namelijk wel degelijk duidelijk.

Het interessantste onderdeel van het onderzoek vinden wij dat veel organisaties nog altijd gaan voor een ‘quick fix’ als ze investeren in technologie. Dat kunnen oplossingen zijn voor een specifiek probleem, maar ook standaard softwarepakketten. Daarmee kun je weliswaar snel weer door als organisatie, maar het lost op de langere termijn niet zoveel op. Niet minder dan 40 procent van de respondenten aan het onderzoek gaf zelfs toe dat deze ‘quick fixes’ op de langere termijn hebben gezorgd voor meer inefficiëntie binnen hun organisaties. Dat kan niet de bedoeling zijn van een investering.

Al deze software die organisaties aanschaffen, heeft niet alleen gevolgen voor de efficiëntie van de IT-omgeving. Organisaties moeten het ook allemaal onderhouden. Dat kost geld, heel veel geld. Een kwart van de respondenten aan het onderzoek geeft aan tussen de 51 en 100 procent van het IT-budget te spenderen aan het onderhouden van oplossingen die eigenlijk niet meer volstaan. Er is veel legacy, waar veel geld in gestopt wordt.

Om legacy zoveel mogelijk uit te bannen, moeten organisaties afstappen van de ‘quick fix’-methode en aan de slag gaan met een platformbenadering waarbij systemen en (communicatie-)kanalen samengepakt worden. Alleen dan kun je gedegen automatiseren en onderdelen autonoom laten functioneren.

Pega Infinity moet omgeving van organisaties autonoom maken

Niet geheel toevallig heeft Pega met Infinity een dergelijk platform in de aanbieding. Dat is in ieder geval de claim van het bedrijf. De componenten die we hierboven al even kort aanhaalden, moeten hier een belangrijke rol in gaan spelen. Met Pega GenAI wil het bedrijf generatieve AI geschikt maken voor enterprise-organisaties. Dat houdt in dat het niet zomaar alles kan doen wat het wil binnen de omgeving van klanten. Omdat het rechtstreeks in de fundamentele technologie wordt geïntegreerd, krijgt het ook alle mogelijkheden op het gebied van security, governance, auditing en ga zo maar door. Zo is het mogelijk om modellen lokaal te draaien. Dan verlaat de data nooit het eigen domein van een organisatie.

Een voordeel van het direct inpluggen in het basisplatform is verder ook dat het generatieve AI beschikbaar stelt voor alle gebruiksdoelen. “Iedere omgeving waar gebruikers rechtstreeks mee werken, kan GenAI gebruiken”, geeft Akgonul aan. Als voorbeeld geeft hij dat een ontwikkelaar generatieve AI kan gebruiken om de ene taal om te zetten in de andere taal. Ook op het gebied van BI zijn er veel mogelijkheden, geeft hij aan. Je hoeft nu geen voorgedefinieerde dashboards meer te maken. Je kunt nu rechtstreeks een vraag aan je data stellen via Pega GenAI, als het ware.

Process mining speelt ook een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van organisaties en om legacy zoveel mogelijk uit te bannen. Hiermee is het immers mogelijk workflows continu te optimaliseren. Pega Process Mining zag begin mei formeel het levenslicht. Het is de integratie van Everflow, het bedrijf dat Pega vorig jaar overnam.

Fundamentele vernieuwingen zijn cruciaal

Tot slot kijken we ook nog even kort naar twee wat meer fundamentele onderdelen van het Pega-platform. Dat wil zeggen, dit zijn geen nieuwe modules zoals Pega GenAI of Pega Process Mining, maar meer bouwstenen waarmee het platform is opgebouwd. Deze zorgen er namelijk ook voor dat de toekomst autonoom kan worden. Sterker nog, ze zijn hier extreem belangrijk voor. Pega bouwt alles wat het doet op een gedeeld fundament, zoals we hierboven al aangaven. Als het binnen het platform nieuwe functionaliteit wil bieden, zal het die basis continu moeten blijven doorontwikkelen.

Akgonul is tijdens onze sessie ook duidelijk enthousiast over juist dit soort fundamentele vernieuwingen. Hij begint zijn praatje over Pega Infinity ’23 met te wijzen op iets nieuws in de architectuur van het Pega-platform, DX API. Hij noemt het een “game-changer voor klanten die hun waarde zo dicht mogelijk bij consumenten willen brengen, over verschillende kannalen”.

DX API staat voor Digital Experience API en is een set REST API endpoints. Hiermee kun je het front-end dat je bouwt automatisch laten aanpassen aan alle veranderingen die Pega doet in het Pega Platform. Het maakt hierbij niet uit welk type front-end je gebruikt. Dit kan de Pega UI zijn, mobiel, maar ook een custom front-end. Het enige wat je hoeft te doen is de DX API-responses aan het front-end te koppelen. Met andere woorden, het gaat hier om een API waar veel meer inzit dan in een standaard API. Denk hierbij aan zaken zoals UI-elementen, layouts, en stijlen.

Een tweede ‘basisonderdeel’ waar Akgonul erg enthousiast over is, gaat door het leven als Constellation UX. Hij noemt het een “major deliverable“. Constellation is een design-systeem dat er onder andere op is gericht om snel en accuraat applicaties te bouwen. Dit doet het door middel van templates. Dit maakt het ontwikkelen van applicaties heel veel sneller, volgens Akgonul. Ze zien er volgens hem ook nog eens heel mooi uit. “Je kunt niet misgaan, als je een applicatie op basis van deze templates bouwt, dan werkt deze gegarandeerd, waar je hem ook draait”, stelt hij. Je hoeft helemaal geen code in te kloppen, belooft hij. De applicaties zijn daarnaast ook heel eenvoudig aan te passen.

Al met al heeft Pega een duidelijke visie richting de toekomst. Veel draait om het toekomstbestendiger maken van de software-stack. Hiermee zorgt het als het goed is niet voor nieuwe legacy. Dat is natuurlijk iets om voor uit te kijken. Maar op basis van wat we van Schuerman en Akgonul gehoord hebben, is men zich terdege bewust van dit gevaar. Pega probeert op alle lagen van het platform vernieuwingen door te voeren die dit expliciet tegen lijken te gaan. De tagline van het bedrijf is Build for Change. Dat is geen holle kreet, kunnen we op basis van wat we vandaag hebben gehoord stellen.