‘Complexiteit belangrijke systemen is bottleneck digitale transitie’

Abonneer je gratis op Techzine!

Bij veel bedrijven zorgen de complexe bedrijfskritsiche systemen ervoor dat de digitale transitie moeilijk van de grond komt. Dit stellen onderzoekers van marktspecialist Leading Edge Forum en de leverancier van IT-diensten DXC Technology in een recent onderzoek.

Uit het onderzoek van de marktspecialist en de IT-leverancier komt naar voren dat maar liefst twee derde van de onderzochte bedrijven het lastig hebben met hun digitale transitie. Dit komt vooral doordat zijn aangeven dat het vervangen van hun bestaande bedrijfskritische systemen een zware opgave is.

Oorzaken

De belangrijkste reden die deze bedrijven hiervoor aangeven, is dat hun bedrijven niet over de juiste tools en platforms beschikken om deze vervanging te realiseren en zo een digitale transitie bewerkstelligen. Het gebrek aan deze tools en platforms leidt volgens hen tot een verzameling van ‘digitale eilanden’ waar technologie onafhankelijk van elkaar werkt. Dit terwijl samenwerking juist het doel is met een digitaal veranderingsproces.

Ook gelooft meer dan de helft van de directies van de onderzochte bedrijven dat hun medewerkers niet de juiste voordelen halen uit de diverse analyse tools die zij gebruiken. Dit heeft volgens hen als resultaat dat het maken van betere beslissingen op basis van analytics-informatie niet te gelde kan worden gemaakt.

Veder, zo constateren de onderzoekers, kunnen de onderzochte bedrijven door de complexiteit van de bestaande systemen geen voordelen op de langere termijn halen. De onderzoeksresultaten geven aan dat twee derde van het management aangeeft dat medewerkers vaak weigeren te veranderen. Deze weigering vertraagt vervolgens het hele digitale transitieproces van een onderneming.

Samenspel mensen, cultuur en technologie

De onderzoekers concluderen dan ook dat het proces van een effectieve digitale transitie voor de langere termijn een combinatie moet zijn van mensen, cultuur en technologie. Zowel medewerkers als directies moeten hierachter staan.

De onderzoekers denken dat 5G, kunstmatige intelligentie en machine learning, het Internet of Things (IoT), VR/AR en spraaktechnologie in de nabije toekomst de bedrijfsvoering binnen bedrijven flink gaan veranderen.