Abonneer je gratis op Techzine!

De negen Staten die het niet eens waren met de overeenkomst tussen Microsoft en de Amerikaanse overheid starten een onderzoek naar de gang van zaken bij het vaststellen van het oordeel dat door rechter Kollar-Kotelly is geveld. Tom Miller, advocaat voor de staat Iowa, sluit hierbij een nieuwe gang naar de rechter niet uit. De negen "rebellerende" staten, gevormd door Connecticut, Florida, Iowa, Californie, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Utah en West Virginia en het District of Columbia met de hoofdstad Washington, lijken vastbesloten hun gram te behalen.

De drijvende krachten achter het proces tegen Microsoft zijn Netscape, tegenwoordig in bezit van AOL Time Warner, en Sun Microsystems. Michael Morris, buitengewoon adviseur van Sun, heeft naar aanleiding van het oordeel van Kollar-Kotelly een verscherpt optreden tegen de concurrentie (lees Microsoft) aangekondigd. In maart van dit jaar diende Sun een eis tot schadevergoeding van meer dan 1 miljard dollar tegen Microsoft in omdat de laatste volgens Sun de verspreiding van JAVA, het geesteskindje van Sun, had tegengewerkt. Sun blijft deze zaak voortzetten en zal daarnaast enger met de Europese Commissie samenwerken om ervoor te zorgen dat Microsoft niet de "portier van het internet" wordt.