Abonneer je gratis op Techzine!

De Nederlandse regering heeft aangegeven positief te staan tegenover een wetsontwerp dat privacy van Europese burgers weleens kon gaan bedreigen. Het ontwerp houdt in dat informatie uit alle telefoongesprekken en e-mails in Europa minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar bewaard dient te worden. De informatie moet toegankelijk worden voor politie en justitie, zodat terrorisme en criminaliteit beter bestreden kunnen worden.

De wet werd ontworpen door 4 Europese lidstaten na de aanslagen in Madrid. Critici zijn van mening dat met deze nieuwe wet de privacy van Europeanen geschonden word.

De Nederlandse regering lijkt vooralsnog positief te zijn ten opzicht van deze wet. Verwacht wordt dat nog dit jaar alle Europese ministers van Justitie in zullen stemmen met deze wet, en dat de daadwerkelijke invoering in 2005 plaats zal vinden.