Abonneer je gratis op Techzine!

Ook Engeland zal gaan werken met de ‘Three Strikes Out’ regel. Het hooggerechtshof heeft deze week de Digital Economy Act goedgekeurd waarmee de wet er zeker gaat komen. ‘Three Strikes Out’ betekent dat internetters na drie waarschuwingen voor bepaalde tijd worden afgesloten van het internet.

De nieuwe wetgeving heeft betrekking op het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Met deze nieuwe wet kan de Engelse overheid mensen die illegaal downloaden afsluiten van het internet. Providers zullen door deze wet worden verplicht hun klanten waarschuwingen sturen wanneer zij illegaal downloaden. Gebeurt dit een derde keer dan loopt de persoon het risico afgesloten te worden van het internet. In Frankrijk gaat dit vaak gepaard met een kort geding waarin een boete wordt geëist.

Er werd door de twee Engelse providers BT Group en TalkTalk eerder nog bezwaar ingediend tegen de wet maar dit mocht niet baten. Volgens de twee providers zou de wet onnodig duur zijn en de privacy van gebruiker schenden. Desondanks wees de lagere rechtbank de bezwaren af. Ook het hooggerechtshof heeft de bezwaren nu afgewezen. In Frankrijk en Ierland is momenteel een vergelijkbare wet van kracht.