Een aantal advertenties voor Windows 8 zijn op YouTube verschenen. Deze advertenties zijn geplaatst door de Israëlische site, TechIT. Het zou hier over de eerste 4 advertenties van Microsoft gaan, waarin uitleg word gegeven over de basisfunctionaliteiten van Windows 8.

Microsoft richt zich in alle vier de advertenties voornamelijk op het aanbieden van informatie over het besturingssysteem. Het bedrijf uit Redmond lijkt massale verwarring te verwachten en probeert via deze ‘infomercials’ de gebruiker klaar te stomen voor gebruik van Windows 8.

In de video met de slogan "Work hard, play hard" wordt de nadruk gelegd op werken met snapviews en het synchroniseren van Windows 8-instellingen en -data met Microsoft SkyDrive.

In "Make it yours" ligt de nadruk op het aanpassen van het besturingssysteem, we zien onder andere hoe het startscherm functioneert, waarbij een afbeelding gebruikt wordt als wachtwoordcontrole.

In "All about apps" wordt gezocht in applicaties, krijgen we een korte blik op Internet Explorer 10, wordt getoond hoe content in applicaties snel gedeeld kan worden en is de App Store in actie te zien.

Als laatste commercial is er "Meet Windows 8", dit is een compilatie van de drie voorgaande video’s. Hierin komen alle functionaliteiten aan bod die ook in de bovenstaande video’s zijn aangehaald.