Pornofilter in UK treft ook educatieve websites

Korte tijd na de invoering ervan blijkt dat de pornofilter in het Verenigd Koninkrijk goed haar werk doet, misschien zelfs iets te goed. De filter is bedoeld om websites die materiaal bevatten dat als pornografisch kan worden bestempeld, te blokkeren. Nu blijkt dat deze filter echter ook meerdere websites met educatieve en medische seksuele inhoud blokkeert.

De filter is ingesteld door de huidige politieke bezetting van het Verenigd Koninkrijk, om "de verloedering van de normen en waarden van de jeugd" tegen te gaan. De filter wordt door de internetaanbieders actief toegepast. Enkel indien er op particulier niveau specifiek wordt verzocht de filter op te heffen, kan dit verzoek worden gehonoreerd.

Opmerkelijk genoeg blijkt de internetfilter ook websites waaronder BishUk.com en die van het Britse EWRASAC blokkeert. Deze sites hebben juist een maatschappelijk doel. BishUK.com kan worden gezien als een educatief platform op seksueel vlak, EWRASAC is een organisatie die zich inzet voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of geweld.

Ook andere websites in hetzelfde spectrum zijn door de filter niet meer te bereiken. Uit onderzoek blijkt echter dat websites die juist wel aanstootgevende inhoud bevatten lang niet altijd even goed geblokkeerd worden. De partijen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de internetfilter zijn BT, Sky en TalkTalk. Deze verklaren dat er geen filter bestaat die voor 100% correct werkt. Wel wordt aangegeven dat zoveel mogelijk onbedoeld geblokkeerde sites zo snel mogelijk weer bereikbaar zullen worden gemaakt.

Ook in de Nederlandse politiek is het afgelopen half jaar de discussie ontstaan over het al dan niet invoeren van een dergelijke internetfilter. Hoewel er wel degelijk voorstanders zijn van het verplicht invoeren van zo’n filter, ziet het er niet naar uit dat in de nabije toekomst een soortgelijk filter naar de Benelux zal komen overwaaien.