5min

Tags in dit artikel

, , ,

Business intelligence (BI) is een datadiscipline die net een nieuwe fase in gaat. Dat is althans de boodschap die Qlik’s Elif Tutuk van de Research & Development-afdeling ons in een recent gesprek meegaf. De softwareleverancier is druk bezig om zich voor te bereiden op deze ‘derde generatie BI’, zoals Tutuk het omschrijft, en wil hierin een sterke positie innemen.

Volgens Tutuk wordt de derde generatie BI gekenmerkt door een platform dat business intelligence combineert met uitgebreide analytics-mogelijkheden. Belangrijk hierin is om de gebruiker gedetailleerde inzichten te leveren. Idealiter kunnen daarbij alle platformen en data gebruikt worden, ‘technology of choice’ moet volgens Tutuk gestimuleerd worden.

Ze hoopt met Qlik hier een voortrekkersrol in te kunnen spelen. Hiermee verwijst ze ook direct naar de overnames die in het BI-landschap plaatsvonden. Zelf is Qlik overgenomen door investeringsmaatschappij Thoma Bravo, concurrenten kwamen vaak in handen van techreuzen. Volgens blijft Qlik in ieder geval onafhankelijk van andere technologie, ze twijfelt of dat bij andere spelers het geval is door de overnames.

Feit is wel dat Qlik en de concurrenten vaker uitgesproken hebben een onafhankelijk imago te willen behouden en bronnen van derden zo goed mogelijk ondersteunen. Het heeft ertoe geleid dat andere IT-leveranciers vaak aan Qlik, Tableau, Looker en Power BI denken bij het opzetten van integraties met BI-platformen.

Verdere ontwikkeling van BI

Nu ziet één van deze leidende spelers een nieuwe generatie business intelligence aankomen. Volgens Qlik kent de volgende fase in grote lijnen drie kenmerken. Allereerst de democratisering van data, wat er op neerkomt dat data een IT-onderdeel wordt waar iedereen mee overweg kan. Dit door het simpeler te maken, maar ook door trainingen aan te bieden. Anderzijds noemt de BI-leverancier AI een belangrijke factor dat bij gaat dragen, al spreekt Qlik hierbij liever over augmented intelligence in plaats van artificial intelligence. Het idee van augmented intelligence is niet nieuw en komt er op neer dat de technologie in wordt gezet voor het beter maken van de mens. Augmented intelligence is dus de filosofie dat AI de mens ondersteunt. Voor BI betekent het onder meer nieuwe data-inzichten leveren. Tot slot denkt Qlik dat analytics ondersteunend gaat zijn bij ieder besluit dat een bedrijf neemt. Ieder bedrijfsproces moet straks BI in kunnen zetten, zodat het geheel efficiënter verloopt.

SaaS aan de basis

De grootste troef die Qlik inzet om dit te ondersteunen, is zijn Software as a Service (SaaS)-aanbod. Tutuk stipt aan dat de SaaS-oplossingen voortaan overweg kunnen met Kubernetes- en Docker-omgevingen. Zo kunnen gebruikers de BI-tools installeren op Kubernetes. Door gebruik te maken van containers draait er dan een Qlik-versie op een Kubernetes-cluster, waardoor het te deployen is in public cloud- of private cloud-omgevingen. Met Docker is vergelijkbare compatibiliteit.

De BI-leverancier geeft aan dat Docker en Kubernetes echt basistechnologieën zijn voor de toekomst van BI. Ze kunnen bijdragen aan de schaalbaarheid en multicloud-approach waar Qlik in gelooft. Het moet simpelweg niet uitmaken of je de BI-oplossingen on premise of op een cloudplatform wil draaien, de ondersteuning moet zo uitgebreid mogelijk.

Wel valt het ons op dat deze stevige multicloud-focus ertoe heeft geleid dat vooral de Qlik Sense-uitvoeringen Business en Enterprise de meeste aandacht lijken te krijgen. Dit zijn echte SaaS-gebaseerde producten. Voor Business verschenen eind vorig jaar bijvoorbeeld nog nieuwe connectoren voor Salesforce en Snowflake, zodat het ophalen van data uit deze omgevingen eenvoudiger moet verlopen. Enterprise kon op zijn beurt rekenen op verdere ondersteuning voor Microsoft Azure, AWS, Google Cloud en Red Hat OpenShift.

Nieuwe technologieën

Qlik heeft in 2019 de startup Crunch Data overgenomen. Hiermee heeft het technologie in huis gehaald die gebruikers verbeterde inzichten moet geven. Dit door middel van de AI-bot CrunchBot. Gebruikers kunnen vragen stellen aan de bot, waarna de bot bijvoorbeeld grafieken of prognoses toont. Voor Qlik betekent het tevens dat het natural language processing (NLP)- en natural language generation (NLG)-specialisme in huis haalt, waardoor het gebruikersvragen kan herkennen en zichzelf daarin kan trainen. Zo kan het een rol spelen in conversational analytics, waar veel van verwacht wordt. Men gaat er immers vanuit dat we in de toekomst meer praten met onze apparaten.

Daarnaast investeerde Qlik flink in data management-technologie, zodat het de analytics-stack breder kan adresseren. Alleen BI is niet meer genoeg als je de discipline wilt vereenvoudigen, aangezien data verkrijgen en voorbereiden technisch een flinke uitdaging kan zijn. Data komt uit allerlei bronnen, waarbij het de vraag is of de gegevens de gewenste kwaliteit hebben om er direct conclusies uit te trekken. Uiteraard biedt Qlik de nodige connectoren en beheeropties om de data op te halen.

Het uitbreiden van de data management-technologie komt uiteindelijk vooral voort uit het overnemen van meerdere spelers. Podium Data is de eerste speler uit deze hoek die aangekocht werd, waarmee Qlik een technologie kocht om data voor te breiden voor klanten. Attunity is een wat recentere acquisitie die zo’n 560 miljoen dollar kostte. Met Attunity kan Qlik een real-time dataconnectie opzetten, doordat de oorspronkelijke databron in de gaten gehouden wordt. Als er een verandering plaatsvindt, dan wordt de data gerepliceerd en voorgelegd aan de Qlik-oplossing.

Als we Tutuk dan ook vragen wat Qlik nog meer gaat doen om BI verder te brengen, wijst ze met name op het verder integreren en benutten van de Attunity-technologie. De datapipelines moeten in staat zijn om de gegevens tussen zoveel mogelijk verschillende systemen te verplaatsen, en daar moet een stukje intelligentie aan toegevoegd worden. Voor de extra intelligentie zal cognitieve technologie ingezet worden in combinatie met de Change Data Capture-software van Attunity. Hierdoor krijgen gebruikers naast algemene gegevens over dataveranderingen ook diepe inzichten in die veranderingen. Dit om in te kunnen zoomen op zeer specifieke data, want analytics-technologie vereist vaak zeer gerichte inzichten en oplossingen om echt van waarde te zijn.

Gaat BI breder omarmd worden?

Uiteindelijk zijn de ontwikkelingen die bij Qlik plaatsvinden bedoeld om in zoveel mogelijk bedrijfsprocessen optimalisaties door te voeren. De algemene verwachting van de markt is ook dat BI een steeds grotere rol kan gaan spelen binnen de hele organisatie. Vanuit technologisch oogpunt is dit mogelijk door software eenvoudiger en breder inzetbaar te maken.

Daarnaast zie je ook dat er vanuit de sector met trainingen pogingen worden gedaan om de technologie begrijpelijk te maken voor iedereen. Qlik doet dit door actief lid te zijn van de Data Literacy Project-community, waaraan de BI-leverancier onder andere tientallen cursussen beschikbaar gesteld heeft. Veel andere belangrijke partijen zijn ook lid van deze community.

We moedigen de verschillende pogingen van Qlik om een rol te spelen in de volgende fase van BI dan ook aan, mede doordat data een steeds strategischer onderdeel wordt van organisaties. Daar kan handig gebruikgemaakt kan worden als er extra handjes en eenvoud gerealiseerd wordt. Volgens Qlik gaat dat in de volgende fase van BI echt gebeuren.

Tip: Qlik in de praktijk: voor het Nederlandse Quooker een logische keuze